Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

Opiskelijat kirjastossa

Jos olet menettänyt opiskeluoikeutesi joko opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen vuoksi tai opintosi ovat muuten keskeytyneet Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai muussa ammattikorkeakoulussa, voit hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi suorittamaan keskenjäänyt tutkintosi loppuun.

1.-15.5. klo 15

Kevään haku
Hae opintopolussa (ennen 1.8.2015 opintonsa Jamkissa aloittaneet tai muiden AMKien opiskelijat)

1.-15.10. klo 15

Syksyn haku
Hae opintopolussa (ennen 1.8.2015 opintonsa Jamkissa aloittaneet tai muiden AMKien opiskelijat)

Nonstop

Jatkuva haku
Hae Jamkin lomakkeella (1.8.2015 tai sen jälkeen opintonsa Jamkissa aloittaneet opiskelijat)

Kriteerit

Opiskeluoikeus tutkinnon loppuun suorittamiseksi voidaan myöntää Jamkissa opintonsa 1.8.2015 jälkeen aloittaneille ja opinto-oikeutensa menettäneille enintään kahdeksi lukukaudeksi aina seuraavan lukukauden alusta lähtien.  Opinto-oikeutta haettaessa AMK-opintoja voi olla suorittamatta enintään 60 opintopistettä ja YAMK-opintoja 30 opintopistettä.  

Uudelleen myönnetyn opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta, eikä mahdollisuutta harkinnanvaraiseen lisäaikaan. Lakkautettuihin tai lakkautettaviin tutkinto-ohjelmiin ei yleensä myönnetä opiskeluoikeutta uudelleen. Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden voi saada ainoastaan kerran samalle opiskeluoikeudelle.

1. Päivitetty opintosuunnitelma

Ennen hakemuksen täyttämistä:

Ole yhteydessä Jamkin oman alasi opinto-ohjaajaan/koulutusvastaavaan tai opettajatutoriin. Käytte HOPS-keskustelun ja työstätte yhdessä Päivitetty opiskelusuunnitelma -lomakkeen (pdf), joka liitetään sähköiselle hakemukselle.

2. Hakuaika ja hakeminen

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä haetaan Jamkin sähköisellä lomakkeella (1.8.2015 tai sen jälkeen opintonsa Jamkissa aloittaneet opiskelijat).

Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämisessä on jatkuva haku. Opiskelun voi aloittaa aikaisintaan seuraavan syys- tai kevätlukukauden alussa.

Hakemuksen käsittelystä peritään valtioneuvoston asetuksen (932/2014, §3) mukainen käsittelymaksu (50 euroa), joka maksetaan verkkomaksuna hakemuksen jättämisen yhteydessä. Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka hakemusta ei hyväksyttäisi.

Täytä hakemus tästä

3. Päätös opiskeluoikeudesta

Alan päällikkö ja koulutuspalveluiden päällikkö tekevät päätöksen opiskeluoikeuden myöntämisestä/ hylkäämisestä hakemuksen pohjalta. Myönteisen päätöksen jälkeen opinnot alkavat aina seuraavan lukukauden alusta.

4. Lisätietoja hakemisesta

Jos olet Jamkin entinen opiskelija ja aloittanut opintosi 1.8.2015 tai sen jälkeen, saat lisätietoja uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemisesta Jamkin opiskelijapalveluista, [email protected]

Kriteerit

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden erillishaussa voi hakea

 • jos olet aloittanut opintosi Jamkissa ennen 1.8.2015 ja menettänyt opiskeluoikeutesi tai
 • jos olet opiskellut muussa ammattikorkeakoulussa kuin Jamkissa ja olet menettänyt opiskeluoikeutesi

JA

 • sinulla on opintoja jäljellä enintään 60 opintopistettä (AMK-tutkinto) tai 30 opintopistettä (ylempi AMK-tutkinto)

Opintojen alkamisesta saa olla kulunut korkeintaan 10 vuotta sen lukukauden alkuun mennessä, jolloin uusi opiskeluoikeus alkaisi (kevään 2024 haussa ensimmäinen läsnäololukukausi on ollut kevät 2015 alkaen).  Opiskeluoikeus voi olla menetetty opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen, ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin tai oppilaitoksesta eroamisen takia.

Opiskeluoikeus voidaan myöntää samaan tai vastaavaan tutkintokoulutukseen, jossa aikaisempi opiskeluoikeus on ollut, ja vain sellaiseen tutkinto-ohjelmaan, joka on Jamkin koulutustarjonnassa. Uusi myönnetty opiskeluoikeusaika on kaksi lukukautta ja se voidaan myöntää aina seuraavan lukukauden alusta, ei kesken lukukauden. Jos opintoja ei saa valmiiksi kahden lukukauden aikana, jatkoaikaa ei voi enää hakea. Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden aikana ei voi olla poissa olevana opiskelijana. 

Uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden voi saada ainoastaan kerran samalle opiskeluoikeudelle.

Erillishaku toteutuu Opintopolussa kaksi kertaa vuodessa, syksyllä 1.-15.10. ja keväällä 1.-15.5.

1. Päivitetty opintosuunnitelma

Ole yhteydessä oman alasi opinto-ohjaajaan/koulutusvastaavaan tai opettajatutoriin, joka tarkistaa opinto-oikeuden, läsnäolot ja opintosuoritusotteen. Työstätte yhdessä Päivitetty opiskelusuunnitelma -lomakkeen (pdf), joka liitetään Opintopolun hakemukselle 31.5.2024 klo 15 mennessä. 

2. Täytä hakulomake Opintopolussa hakuaikana 1.-15.5.2024 klo 15 mennessä

Täytä hakemus siihen hakukohteeseen, jossa opiskeluoikeutesi on aikoinaan keskeytynyt ja lähetä hakemus 15.5.2024 klo 15 mennessä.

Hakemuksen liitteet:

Kaikkien hakijoiden tulee liittää hakemukselle päivitetty opiskelusuunnitelma, jossa on listattu suorittamatta olevat opinnot ja suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Muussa ammattikorkeakoulussa kuin Jamkissa opiskelleen tulee ladata päivitetyn opintosuunnitelman lisäksi erotodistus ja opintosuoritusote (suomeksi ja englanniksi). Jamkin omien opiskelijoiden osalta opintosuoritustiedot todennetaan Pepistä.

Liitä tiedostot opintopolun hakemukselle (word, excel, pdf, jpeg, img) 31.5.2024 klo 15 mennessä.

 

3. Päätös opiskeluoikeudesta

Uudelleen myönnettävän erillishaun päätökset tekevät alan päällikkö ja yksikönjohtaja. Päätös on joko hyväksytty tai hylätty. Varasijat eivät ole käytössä.

Erillishaun tulokset julkaistaan yhteishaun opiskelijavalintojen aikataulussa (syksyn yhteishaussa marraskuun lopussa, kevään yhteishaussa heinäkuun alkupuolella). Hakija saa päätöksestään tiedon sähköpostitse ja Opintopolusta.

Opiskelupaikan vastaanoton määräaika on aina sama kuin yhteishaussa.

4. Lisätietoja hakemisesta

Jos olet Jamkin entinen opiskelija ja aloittanut opintosi ennen 1.8.2015 tai olet opiskellut muussa ammattikorkeakoulussa kuin Jamkissa, saat lisätietoja uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden hakemisesta Jamkin hakijapalveluista, [email protected]

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Opiskelija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Oikaisumenettely

Jos ammattikorkeakoulun opiskelijavalintaa ei mielestäsi ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteyttä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei selvittelyn jälkeen ratkea sinua tyydyttävällä tavalla, voit pyytää oikaisua Jamkin opintoasioiden lautakunnalta kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa tulosten julkaisusta.

Oikaisupyynnössä sinun on yksilöitävä, missä kohdin ja millä perusteella haet muutosta. Lähetä oikaisupyyntö mahdollisine liitteineen seuraavaan osoitteeseen:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, opintoasioiden lautakunta/Sirpa Tuomi
PL 207
Rajakatu 35
40101 Jyväskylä

Näin varaat etäohjausaikasi

 • Siirry yläpuolelta löytyvän linkin kautta varaussivulle.
 • Valitse sopiva ajankohta kalenterista. Näet tarjolla olevat ajat kalenterista tummennettuna.
 • Valitse toivomasi ohjauspalvelun toteutustapa (puhelimitse tai verkossa). Jos valitsit verkko-ohjauksen, saat sähköpostiisi varausvahvistuksen, joka sisältää linkin Zoom-palvelussa toteutettavaan verkkotapaamiseen.
 • Vastaa lomakkeen lisätietokysymyksiin koskien ohjaustarvettasi.
 • Kerrothan myös lyhyesti, miten voimme auttaa sinua.

Ohjeet verkossa tapahtuvaan ohjaukseen

 • Verkko-ohjauksemme toteutetaan Zoom-palvelussa. Jos Zoom-palvelu ei ole sinulle ennestään tuttu, lataa ohjeet Zoom-palvelun käyttöön.
 • Jos valitsit etäohjauksesi toteutustavaksi verkko-ohjauksen, saat tuntia ennen ohjausajan alkua sähköpostiisi muistutuksen, joka sisältää linkin Zoom-palvelussa pidettämään verkkotapaamiseen.
 • Liity Zoom-tapaamiseen linkin kautta ja testaa halutessasi mikrofonisi ja kamerasi toimivuus ennen tapaamisen alkua. Ohjeita tähän löydät Zoom-ohjeistamme.
 • Kun olet liittynyt Zoom-tapaamiseen, sinut vastaanotetaan ensin odotushuoneeseen ("waiting room"), josta sinut ohjataan sisään ohjausaikasi alkaessa.

Ohjeet puhelimessa tapahtuvaan ohjaukseen

 • Jos valitsit etäohjauksesi toteutustavaksi puhelinsoiton, saat tuntia ennen ohjausajan alkua sähköpostiisi muistutuksen ohjausajastasi.
 • Ohjausaikasi alkaessa hakukoordinaattorimme soittaa ajanvarauksessasi ilmoittamaasi numeroon. Tarkistathan ennen ohjausaikaasi, että ilmoittamasi numero on oikein!

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Kuinka pääsen opiskelemaan? Hakijapalvelut opastaa sinua kaikissa tutkintokoulutuksiin hakemiseen liittyvissä asioissa.