uutinen 17.3.2020

Korkeakoulujen toinen yhteishaku alkaa keskiviikkona 18.3.

Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun hakuaika suomenkielisiin koulutuksiin alkaa keskiviikkona 18.3. ja jatkuu 1.4.2020 klo 15.00 saakka. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa (JAMK) on tarjolla 1115 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla, joista ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavia koulutuksia tarjotaan 255:lle aikuisopiskelijalle. Uutena YAMK-tutkintona JAMK tarjoaa robotiikan tutkinto-ohjelmaa.

Kaikkiin AMK-tutkintoihin voi hakea toisen asteen tutkinnolla, kuten ylioppilastutkinnolla tai ammatillisella tutkinnolla. Yli puolet AMK-aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla.

YAMK-tutkintoa hakevilta edellytetään alan alempaa korkeakoulututkintoa sekä kahden vuoden työkokemusta korkeakoulututkinnon jälkeen. Hakukelpoisuuden voi saada myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla, joita tehtiin pääasiassa 1990-luvulla. Nämä hakijat käsitellään tapauskohtaisesti koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Opistoasteen tutkintoja eivät kuitenkaan ole esimerkiksi ammattiopistoissa tehdyt ammatilliset perustutkinnot/ammattitutkinnot/erikoisammattitutkinnot tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tehdyt erilliset opettajan pedagogiset opinnot.

JAMKin aikuiskoulutustarjontaa on kasvatettu yhteistyössä yritysmaailman kanssa ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot pureutuvatkin alakohtaisiin nykyhetken ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Uudessa Robotiikan YAMK-tutkinnossa perehdytään robotiikan uusimpaan kehitykseen kuten mobiilirobotiikkaan ja yhteistyörobotteihin. Tutkinto-ohjelmassa perehdytään myös koneoppimiseen ja data-analytiikkaan robotiikan näkökulmasta sekä huomioidaan robotiikan ja automaation kyberturvallisuus.

YAMK-koulutus toteutuu tutkinto-ohjelmasta riippuen joko verkossa ja muutamina kontaktipäivinä kuukaudessa tai kokonaan verkossa. Opiskelu sisältää myös erilaisia projekteja ja itsenäistä opiskelua. YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 - 90 opintopistettä ja yleensä opinnot suoritetaan 1-3 vuodessa. Opiskelu onnistuu työn ohessa ja opinnäytetyökin tehdään usein omalla työpaikalla, työnantajan tarpeisiin keskittyen. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden tehtäviin tai julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Hakeminen sekä AMK- että YAMK-koulutuksiin tapahtuu Opintopolku.fi:ssä, jossa voi myös seurata haun edistymistä. Valintakokeet järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa ja opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 8.7.2020. Opinnot alkavat elokuussa 2020.
JAMKin koko tarjontaan voi tutustua hakijoille suunnatuilla verkkosivuilla www.jamk.fi/tutkinnot.

AMK-tutkintojen valtakunnallinen valintakoe

Suomenkielisten AMK-tutkintojen valinnoissa käytetään AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. Huomaa poikkeuksena musiikkipedagogi (AMK), jossa on oma valintakokeensa. Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 1.-5.6.2020 välisenä aikana ja kokeeseen osallistutaan yhtenä päivänä ammattikorkeakoulun tiloissa. Jos kesäkuun alkuun ajoitettua AMK-valintakoetta ei pystytä järjestämään koronavirustilanteen vuoksi, ammattikorkeakoulut toteuttavat opiskelijavalinnan muilla keinoin.

Ammattikorkeakoulut ovat päättäneet korvata kevään ensimmäisen yhteishaun Suomessa pidettävät valintakokeet todistusvalinnalla ja valintatehtävillä, koska Suomi on päättänyt sulkea rajansa osana koronapandemian vastaisia toimia. Asiasta päätettiin tiistaina 17. maaliskuuta pidetyssä rehtorikokouksessa. Lue lisää Arenen tiedotteesta.

Lisätietoja:
Hakijapalvelut, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
hakijapalvelut(a)jamk.fi
p.040 556 0409