uutinen 23.10.2019

Uuteen AMK-valintakokeeseen ilmoittautunut 25 000 hakijaa

Ammattikorkeakoulujen uusi yhteinen AMK-valintakoe järjestetään ensimmäisen kerran 29.10.-1.11.2019. Digitaaliseen AMK-valintakokeeseen on ilmoittautunut 25 000 hakijaa. Ammattikorkeakouluissa on tarjolla syksyn yhteishaussa 6324 aloituspaikkaa ja AMK-valintakoe on pääasiallinen valintatapa koulutukseen syksyn yhteishaussa.

AMK-valintakoe yhtenäistää ja tasa-arvoistaa valintamenettelyjä eri aloilla. Kaikki alat käyttävät AMK-valintakoetta lukuun ottamatta kulttuurialaa. Muutos aiempiin valintakokeisiin verrattuna on merkittävä, sillä hakija voi nyt yhdellä kokeella hakea useisiin hakukohteisiin eri ammattikorkeakouluissa ja eri aloilla. Hakija tekee kokeen valitsemansa ammattikorkeakoulun tiloissa omalla kannettavalla tietokoneella valitsemansa päivän aikana.

– Hakijan kannalta hakeutuminen helpottuu merkittävästi, sillä samassa koetilaisuudessa hakija voi suorittaa valintakokeen useiden eri alojen ja ammattikorkeakoulujen koulutuksiin. Myös kokeeseen valmistautuminen helpottuu, sillä koe ei vaadi ennakkovalmentautumista, toteaa AMK-opiskelijavalinnat kehittämishankkeen projektipäällikkö Marko Borodavkin.

AMK-valintakokeessa arvioidaan hakijan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin, mutta ei opintojen sisältöjä. Koe pitää sisällään kaikille hakijoille yhteisiä sekä koulutusalakohtaisia osioita, joita hakija suorittaa hakukohteidensa mukaisesti. Kaikille yhteiset osiot testaavat päätöksenteko- sekä kieli- ja viestintätaitoja. Lisäksi kokeessa arvioidaan hakukohteista riippuen matemaattisia-, matemaattis-luonnontieteellisiä sekä eettisiä taitoja. AMK-valintakoe on laadittu tutkittuun tietoon perustuen, jolla pyritään varmistamaan se, että AMK-valintakoe mittaa tai arvioi kullakin alalla tarvittavia keskeisiä valmiuksia.

AMK-valintakoe on yhteinen ponnistus

Yhteinen AMK-valintakoe on valtava ponnistus kaikille ammattikorkeakouluille. Ammattikorkeakoulut ovat valmistautuneet AMK-valintakokeen järjestämiseen huolellisesti. Esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa haluttiin järjestää maksimimäärä valintakokeita (8 kpl, 2/pvä). Jokaiseen valintakokeeseen mahtuu 100 hakijaa. Kaikki JAMKin järjestämät valintakoepäivät täyttyivätkin syksyn yhteishaun aikana.

– Kaikki 800 valintakoepaikkaa täyttyivät todella nopeasti. Jyväskylä on varmasti kiinnostava valintakoepaikkakunta, kun olemme vähän kaiken keskellä, arvelee JAMKin opiskelijapalveluiden päällikkö Kristiina Korhonen.

Valintakoepäivien eteen on tehty valmisteluja pitkin syksyä. Nyt valintakoeviikon kynnyksellä kaiken pitäisi olla valmista.

– Ammattikorkeakoulut ovat valmiita, ja toivotamme hakijat tervetulleiksi valintakoetilaisuuksiin, kertoo AMK-opiskelijavalintojen kehittämishankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Rimpioja.

AMK-valintakokeen kaikki tiedot ja ohjeet hakijoille on koottu yhteen paikkaan ammattikorkeakoulujen yhteiselle ammattikorkeakouluun.fi -sivustolle. Hakijoiden on tärkeää tutustua ohjeisiin ennen AMK-valintakoetta.

AMK-valintakokeen tulokset julkaistaan 29.11.2019 mennessä.

Lisätietoja ja yhteyshenkilöt:

Marko Borodavkin
Projektipäällikkö, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke
Metropolia Ammattikorkeakoulu
040 662 5046
marko.borodavkin@metropolia.fi

Tapio Rimpioja
Ohjausryhmän puheenjohtaja, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke
Metropolia Ammattikorkeakoulu
050 376 4063
tapio.rimpioja@metropolia.fi

Petri Lempinen
Toiminnanjohtaja, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
040 766 7805
petri.lempinen@arene.fi

Kristiina Korhonen
Opiskelijapalveluiden päällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
040 585 8604
kristiina.korhonen@jamk.fi