uutinen 14.3.2022

Kevään toinen yhteishaku alkaa 16.3. – Jamkissa tarjolla 1235 opiskelijapaikkaa

Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun hakuaika suomenkielisiin koulutuksiin alkaa keskiviikkona 16.3.2022. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tarjolla yhteensä 1235 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtääville on valittavana Jamk Master Schoolin kaksi polkua, joista voi valmistua huippujohtajaksi tai huippuasiantuntijaksi.  

Ammattikorkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK- ja YAMK-tutkintoihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tarjolla 945 aloituspaikkaa AMK-tutkintokoulutuksiin 17 eri tutkinto-ohjelmassa. Suurimmassa osassa AMK-tutkinto-ohjelmista hakija voi valita päivätoteutuksen tai monimuotototeutuksen. Kaikkiin AMK-tutkintoihin voi hakea toisen asteen tutkinnolla, kuten ylioppilastutkinnolla tai ammatillisella tutkinnolla. Lähes kaikissa AMK-koulutuksissa yli puolet aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla. AMK-tutkinto-ohjelmat on lueteltu aloituspaikkoineen alla. 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) voi Jamkissa suorittaa Jamk Master Schoolissa. Jamk Master School tarjoaa kaksi eri polkua, joista valitessaan opiskelija suuntautuu opinnoissaan joko huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Jamkin aikuiskoulutustarjontaa on kehitetty yhteistyössä yritysmaailman kanssa. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot pureutuvatkin alakohtaisiin nykyhetken ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Kaikkiaan tarjolla on 290 aloituspaikkaa 15 tutkinto-ohjelmassa. Tutkinto-ohjelmat aloituspaikkoineen on lueteltu alla. 

YAMK-tutkintokoulutukseen hakevilta edellytetään alan alempaa korkeakoulututkintoa sekä kahden vuoden työkokemusta korkeakoulututkinnon jälkeen. Hakukelpoisuuden voi saada tapauskohtaisesti myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla. 

Opiskelu onnistuu työn ohessa ja opinnäytetyökin tehdään usein omalla työpaikalla, työnantajan tarpeisiin keskittyen. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden työtehtäviin tai julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. 

Hakeminen sekä AMK- että YAMK-koulutuksiin tapahtuu Opintopolku.fi:ssä, jossa voi myös seurata haun edistymistä. Hakuaika päättyy 30.3. klo 15. 

Haettavissa olevat AMK- YAMK-tutkinto-ohjelmat on lueteltu tarkemmin alla. 

Jamkin koko tarjontaan voi tutustua hakijoille suunnatuilla verkkosivuilla jamk.fi/hae

AMK-tutkinnot 

Päivätoteutus (15 kpl, 605 aloituspaikkaa)  

 • Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, 25  
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, 20  
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, 25 
 • Insinööri (AMK), logistiikka, 40 
 • Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 40 
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, 40 
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, 90 
 • Musiikkipedagogi (AMK), 40 
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, 110 
 • Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia, 40 
 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, 30 
 • Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, 30 
 • Fysioterapeutti (AMK), 20 
 • Sairaanhoitaja (AMK), 35 
 • Toimintaterapeutti (AMK), 20  

  
Monimuotototeutus (11 kpl, 340 aloituspaikkaa)  

 • Tradenomi (AMK), liiketalous, 30 
 • Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, 40 
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, 15 
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, 15 
 • Insinööri (AMK), logistiikka, 20 
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, 45 
 • Fysioterapeutti (AMK), 20 
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 40 
 • Sairaanhoitaja (AMK), 40 
 • Sosionomi (AMK), 50 
 • Toimintaterapeutti (AMK), 25  

 

Ylemmät amk-tutkinnot  

(15 kpl, 290 aloituspaikkaa)  

 • Tradenomi (ylempi AMK), organisaation ja talouden johtaminen, 35  
 • Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen, 35  
 • Insinööri (ylempi AMK): 
  • Digitaalinen toimitusketju, 20 
  • Kestävä energia, 20 
  • Logistiikka, 20 
  • Projektijohtaminen, 10 
  • Robotiikka, 20 
  • Teknologialiiketoiminnan johtaminen, 20 
  • Verkostojohtaminen, 10  
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK):  
  • Kliininen asiantuntija, 20 
  • Monialainen kuntoutus, 20 
  • Projektijohtaminen, 10 
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, 20 
  • Terveyden edistäminen, 20 
  • Verkostojohtaminen, 10  

Valinta todistuksella, valintakokeella tai valintaopintojaksolla 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat suomalaisella tai kansainvälisellä ylioppilastutkintotodistuksella sekä ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville. 

Opiskelupaikkaa voi tavoitella myös valintakokeella. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta, joka järjestetään keväällä ajalla 30.5.–3.6.2022. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Kokeet järjestetään viranomaisten terveys- ja turvallisuusohjeistuksia noudattaen. Lisätietoja AMK-valintakokeesta osoitteessa ammattikorkeakouluun.fi

Musiikkipedagogi (AMK) ja Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia käyttävät omia valintakokeita. Lisäksi energia- ja ympäristötekniikan, konetekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutuksissa on käytössä valintaopintojakso. Lisätietoja näistä valintatavoista osoitteessa: https://www.jamk.fi/fi/hae-opiskelemaan/hakeminen-jamkiin/hakuohjeet-suomenkielisiin-amk-tutkintoihin    

  
Lisätietoja: 
Hakijapalvelut, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
hakijapalvelut(a)jamk.fi 
p.040 556 0409