uutinen 8.10.2020

Jamk tarttuu vanhustyön johtamisen haasteisiin

Ikääntyneiden kasvava palvelutarve, palvelujärjestelmän rakennemuutokset sekä talous- ja laatuongelmat ovat vanhustyön arkea ja alleviivaavat vahvasti myös johtamisen tarvetta. Johtamisen vajeet on nähty yhtenä tekijänä jopa hoivakriisin syntymiselle – ei siis ole yhdentekevää, millaista johtamisosaamista vanhustyöhön tarvitaan.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnistää ensimmäisen OKM-rahoitteisen vanhustyön esimieskoulutuksen 2.11.2020 alkaen. Rahoitus on myönnetty kolmelle toteutuskerralle vuosille 2020-2023. Koulutus on maksuton, mutta hakijat valitaan soveltuvuuden perusteella. Valittavalta edellytetään AMK- tutkintoa tai vastaavaa opistotason tutkintoa. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet johtaa arjen vanhustyötä tavoitteellisesti ja tuloksellisesti.

– Työssään vanhustyön esimies tarvitsee taitoa hallita ja johtaa muutoksia sekä kykyä vastata muutosvaateisiin innovatiivisesti ja tulevaisuuteen suuntautuvasti. Paineet parempaan talous- ja kustannustehokkuuteen ovat myös kasvaneet, joten esimiehen on kyettävä arvioimaan ammattityön vaikuttavuutta sekä kustannuksia suhteessa hoidon ja hoivan tuloksiin, JAMKin hyvinvointiyksikön lehtori Riitta Räsänen toteaa.

Riitta Räsänen on toteutuksen vastuukouluttaja ja hänellä on vuosien kokemus ikääntyneiden hoidon käytännön toteutuksesta ja tutkimuksesta. Koulutuksessa vanhustyön haasteisiin paneudutaan niin hoitotyön kuin liiketoiminnankin näkökulmista. Koulutukseen valituille tarjotaan myös henkilökohtaista valmennusta.

Hakuaika ensimmäiseen toteutukseen on käynnissä ja päättyy 15.10.2020. Toteutus on pääosin verkossa.

Lue lisää:
Vanhuspalveluiden johtaminen ja esimiestyö

Lisätietoja:
Riita Räsänen, lehtori
etunimi.sukunimi@jamk.fi
p. 0400 989 453
Jyväskylän ammattikorkeakoulu