Koulutus koostuu JAMKin tarjoamien AMK- ja YAMK-tutkintojen osista, voit sisällyttää ne myöhemmin osaksi opintojasi.  Koulutus toteutetaan yhteistyössä hyvinvointiyksikön ja liiketoimintayksikön asiantuntijoiden kanssa. 

Koulutuksen sisällöt perustuvat uusimpaan työelämätietoon vanhuspalveluiden tilasta ja kehittämistarpeista. 

 

 

 

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu vanhuspalveluissa  (julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin koti- ja asumispalveluissa) työsuhteessa oleville esimiehille tai henkilöille, joiden tavoitteena on edetä vanhuspalveluiden esimiestehtäviin. Osallistujilla tulee olla sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava opistotasoinen tutkinto.

 

Koulutuksen sisällöt:

Koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista (yhteensä 35 op):

  • Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa (5op, YAMK-tasoinen)
  • Johdon laskentatoimi (5op, AMK-tasoinen)
  • Talouden ohjaus (5op, YAMK-tasoinen)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko (5op, YAMK-tasoinen)
  • Työvoimaresurssin käyttö ja työlainsäädäntö (5op, AMK-tasoinen)
  • Henkilöstön- ja työhyvinvoinnin johtaminen (5op, YAMK-tasoinen)
  • Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (5op, YAMK-tasoinen)

Koulutus toteutetaan kolme kertaa. Yksi koulutuskokonaisuus kestää 11 kk. Alustavat aikataulut: 

Ryhmä 1: 1.11.2020-30.10.2021 
Ryhmä 2: 1.9.2021-30.08.20
Ryhmä 3: 1.9.2022-30.08.2023

Kysy lisää:

Räsänen Riitta

Räsänen Riitta

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989453

Jaa

Takaisin