Ikääntyneiden kasvava palvelutarve, palvelujärjestelmän rakennemuutokset sekä talous- ja laatuongelmat ovat vanhustyön arkea ja alleviivaavat vahvasti myös johtamisen tarvetta. Johtamisen vajeet on nähty yhtenä tekijöistä jopa hoivakriisin syntymiselle - ei siis ole yhdentekevää, millaista johtamisosaamista vanhustyöhön tarvitaan. Toinen toteutus alkaa syksyllä 2021! Hakuaika huhtikuussa!

Koulutuksen sisällöt perustuvat uusimpaan työelämätietoon vanhuspalvelujen tilasta ja kehittämistarpeista sekä johtamisesta. Opinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta, jotka ovat AMK- ja YAMK-tasoisia sekä liiketalouden että sosiaali- ja terveysalantutkinto-ohjelmista. Opinnot on mahdollista myöhemmin sisällyttää tai hyväksilukea AMK tai YAMK –tasoisiin tutkintoihin.

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu vanhuspalveluissa  (julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin koti- ja asumispalveluissa) työsuhteessa oleville esimiehille tai henkilöille, joiden tavoitteena on edetä vanhuspalveluiden esimiestehtäviin. Osallistujilla tulee olla sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava opistotasoinen tutkinto.

Koulutuksen toteutus

Vanhuspalveluiden johtaminen ja esimiestyön-koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, pääosin etä- ja virtuaalitoteutuksena. Opintojen aikana opit erilaisten digitaalisten työvälineiden käyttämistä oppimisen tukena ja pohdit  niiden hyödynnettävyyttä esimiestyössä esimerkiksi etäjohtamisen yhteydessä. Opintojen aikana on mahdollista saada henkilökohtaista tukea ja valmennusta arjen haasteiden kohtaamiseen.

 

Koulutuksen sisällöt:

Koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista, joiden sisällöissä ja oppimistehtävissä huomioidaan vanhustyön johtamisen ajankohtaiset tarpeet ja haasteet (yhteensä 35 op):

  • Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa (5op, YAMK-tasoinen)
  • Johdon laskentatoimi (5op, AMK-tasoinen)
  • Talouden ohjaus (5op, YAMK-tasoinen)
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko (5op, YAMK-tasoinen)
  • Työvoimaresurssin käyttö ja työlainsäädäntö (5op, AMK-tasoinen)
  • Henkilöstön- ja työhyvinvoinnin johtaminen (5op, YAMK-tasoinen)
  • Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (5op, YAMK-tasoinen)

Syksyn 2021 aloituspäivä on 9.9.2021. Aikataulu tarkentuu.

Toteutuksia on kaikkiaan kolme, joista seuraava alkaa syksyllä 2021 ja viimeinen syksyllä 2022. Näihin on erillinen haku, josta tiedotetaan myöhemmin. Ilmoitamme muiden koulutuspäivien ajankohdat myöhemmin. 

Hakeminen

Opiskelijat valitaan valintakriteereiden perusteella, tieto opiskelupaikasta lähetetään hakuajan päättymisen jälkeen. 

Ilmoittaudu mukaan

Opiskelu on antoisaa mutta haastavaa

Voit katsoa videon myös täältä »

Kysy lisää:

Räsänen Riitta

Räsänen Riitta

Lehtori, Senior Lecturer
HYVI Terveysala, Health Studies
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400989453
Takaisin