artikkeli

Hyvinvointia hevosista

Teksti
Annemari Sinikorpi
Kuva
Niko Jokinen ja Riikka Kaakkurivaara

Hevosen ainutlaatuinen kyky olla vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa vahvistaa mm. tunnetaitoja, elämänhallintaa ja lisää itsetuntemusta. Hevosta voidaan hyödyntää etenkin terapiatyössä ja ohjauksen tukena opetus-, kasvatus- ja hyvinvointityössä. Hevosavusteinen toiminta on vaikuttavuudeltaan laaja-alaista ja monitasoista niin keholle kuin mielelle.

Sari Jaatinen ja suomenhevonen Lupsukka

Jamkin Biotalousinstituutissa kehitetään yhteistyössä hevosyrittäjien kanssa liiketoimintakonsepteja, vahvistetaan yrittäjien hyvinvointia ja työssäjaksamista ja pyritään tekemään alaa tunnetuksi.

Hevosten kanssa ollaan läsnä hetkessä

Hyvinvointia hevosista -yritysryhmähankkeessa mukana oleva yrittäjä Katri Lindström Ruskan Riemut Oy:sta sanoo, ettei voisi kuvitella yritystoimintaansa ilman hevosia.  ”Hevoset auttavat ihmisiä lempeällä tavalla huomaamaan ja oivaltamaan asioita. Jo hevoslauman tarkkailu kauniin luonnon keskellä auttaa rauhoittumaan ja elämään hetkessä. Ja ovathan ne minulle aivan mahtavia työkavereita!” Sari Jaatinen Elämyksen ohjista on samaa mieltä: ”Hevonen mahdollistaa asiakkaille enemmän kuin itse voisin antaa. Se tarjoaa muun muassa kehollisia kokemuksia, rauhoittumista ja läsnäoloa, jolloin keho-mieli -yhteyden vahvistumisen myötä ajatusten mahdolliset solmutkin lähtevät aukeamaan. Hevonen toimii tunteiden sekä käyttäytymismallien peilinä ja tulkkina, se tuo läsnäolollaan hyväksyvän ilmapiirin kohdata haastaviakin asioita.”

”Parhaimmillaan hevonen opettaa meille ihmisille paljon itsestämme”, Riikka Laaksonen Laakson Tallista toteaa. ”Olen kiitollinen hevostyökavereistani ja siitä, että saan tehdä tätä työtä. Asiakkaille sanoitan, mitä eläimen erilaiset reaktiot tarkoittavat, miten se reagoi vaikkapa asiakkaan kiireen tuntuun. Ja näin se auttaa asiakasta keskittymään hetkeen, maadoittumaan ja rauhoittumaan.”

Asiakkaille vähemmän on usein enemmän

Yrittäjien asiakasryhmät ovat monenlaisia: esimiehistä, hyvinvointia hakevista työporukoista ja kaveriporukoista erilaisia kuntoutusmuotoja tarvitseviin asiakasryhmiin, kuten kehitysvammaisiin, mielenterveyskuntoutujiin ja neuropsykiatrisista oireista kärsiviin.  Hevosavusteisessa toiminnassa keskitytään yksilölliseen toimintaan, onpa se sitten ratsastusta, hevosen hoitamista tallilla tai hevoslauman havainnointia.

Hankkeessa mukana oleva yrittäjä Selina Pääkkönen tiivistää asian näin: ”Pyrin kohtaamaan jokaisen yksilönä ja löytämään asiakkaan vahvuudet sekä mielenkiinnon kohteet.”

”Hevonen tuottaa symmetristä ja moniulotteista liikettä, mikä yhdessä hevosen kehon lämmön kanssa saa aikaan ainutlaatuisen vaikutuksen ihmisen kehoon vahvistaen asentojen ja liikkumisen hallintaa. Hevonen on laumaeläimenä yhteistyöhaluinen ja kontaktiin pyrkivä sosiaalinen olento, jonka kanssa syntyy palkitseva ja kannustava tunnevuorovaikutus”, täydentää ratsastus- ja fysioterapiaa tarjoava Hanna Anttila.

Riikan mukaan asiakkaalle viikon kohokohta voi olla se, että hän pääsee harjaamaan ja hoitamaan hevosta. Useimmiten riittää, että tehdään pieniä asioita, rauhoitutaan vuorovaikutukseen hevosen kanssa.

Miksi mukaan yritysryhmähankkeeseen?

Katri Lindström on toiminut kymmenen vuotta yrittäjänä. ”Tällaisiin hankkeisiin osallistuminen kannattaa: ne tuovat verkostoja ja auttavat lisäämään omaa ymmärrystä esimerkiksi yrittäjyydestä ja markkinoinnista. Olen myös saanut loistavaa koulutusta vaativaan vuorovaikutustyöhön, sekä oivalluksia eläinten hyödyntämiseen työssä; uutta syvyyttä, näkemystä ja rohkeutta. Olen oppinut olemaan omasta työstäni ylpeä, kun pystyn tuomaan eläinten voimaa näkyväksi ja hyödyntämään omaa kokemustani.”

Sari on samaa mieltä: ”Yhteisöllisyys, vertaistuki ja toisilta yrittäjäkollegoilta saatu tsemppaaminen on tärkeää, varsinkin kun arjessa pääosin yksin tekee ihmistyötä. Hankkeen tarjoamat koulutukset ovat mahdollisuus pysähtyä sellaisten asioiden äärelle, jotka ovat oman yritystoiminnan ja myös hyvinvoinnin kannalta tärkeitä.”

Hanketta vetävä projektipäällikkö, lehtori Kaisa Kinnunen on itsekin toiminut yrittäjänä ja hyödyntänyt työssään aiemmin hevosavusteisia palveluita. Hän toivoo, että erilaiset hevosten kanssa toteutettavat, hyvinvointia vahvistavat toimintamuodot tulisivat tutuiksi ja niitä arvostettaisiin. Hevosavusteisuuden vaikuttavuutta tutkitaan enenevissä määrin ja tulokset näyttävät lupaavilta.

Riikka Laaksonen ja Selina Pääkkönen hevosen kanssa

Hevonen voi toimia ihmisen toiminnan ja tunteiden peilinä. Kuvassa Riikka Laaksonen ja Selina Pääkkönen