uutinen 28.3.2024

Jamk neljänneksi suosituin yhteishaussa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu oli neljänneksi suosituin ammattikorkeakoulu kevään toisessa yhteishaussa. Uudistuneet johtamisen polut ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa saivat hyvän vastaanoton.

Mies ja nainen värikkään avaruustaustan edessä

Yhteishaku suomenkielisiin tutkintokoulutuksiin päättyi keskiviikkona 27.3. klo 15. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa haettavissa oli yhteensä 1125 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla. 

Hakijoita Jamkiin oli alustavien tietojen mukaan kaikkiaan 11620. Ensisijaisia hakijoita AMK-tutkintoihin oli 2714 ja YAMK-tutkintoihin 552. Vetovoimaluvulla mitattuna Jamk oli neljänneksi suosituin ammattikorkeakoulu: jokaista aloituspaikkaa kohden oli 2,90 ensisijaista hakijaa. 

Vetovoimaisimmat tutkinto-ohjelmat löytyvät tänä keväänä monimuoto-ohjelmien joukosta: tieto- ja viestintätekniikan insinöörin monimuoto-opintoihin ensisijaisia hakijoita oli yli 11-kertaisesti aloituspaikkoihin nähden. Useina vuosina suosituimpien tutkinto-ohjelmien joukossa olleen logistiikan AMK-tutkinnon monimuotototeutus oli tänä vuonna toiseksi suosituin: yhtä paikkaa tavoitteli ensisijaisesti yli 9 hakijaa. Kolmanneksi eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkoihin nähden oli sosionomin AMK-tutkinnon monimuotoon sekä fysioterapeutin päivätoteutukseen, joihin kumpaankin oli ensisijaisia hakijoita 7 per aloituspaikka.

Johtamisen opinnot uudistuivat

Jamkin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvissa johtamisen koulutuksissa oli tänä keväänä kaksi merkittävää uudistusta: projektijohtamisen ylempi AMK-tutkinto avattiin haettavaksi aiempaa laajemmin eri alojen ammattilaisille. Sen lisäksi uutena koulutusohjelmana avattiin monialainen johtamisen ylempi AMK-tutkinto, joka sisältää yhteisiä osia, joissa johtamisen teemoja käsitellään eri alojen asiantuntijoiden kesken. 

Molemmat johtamiseen keskittyvät ylemmät AMK-tutkinto-ohjelmat saivat yhteishaussa hyvän vastaanoton: johtamisen tutkinto-ohjelmaan ensisijaisia hakijoita oli 336, yli kaksinkertaisesti aloituspaikkoihin nähden. Projektijohtaminen puolestaan houkutti 141 ensisijaista hakijaa, miltei kolminkertaisesti aloituspaikkoihin verrattuna.

Kaikki luvut ovat alustavia ja niihin voi vielä tarkistuksen yhteydessä tulla pieniä muutoksia.

AMK-tutkinto-ohjelmiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai valtakunnallisen AMK-valintakokeen perusteella. Kevään 2024 toisen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Valtakunnallinen AMK-valintakoe puolestaan järjestetään ammattikorkeakoulujen kampuksilla ajalla 27.–31.5.2024. Lisätietoa valtakunnallisen AMK-valintakokeen järjestämisestä löytyy osoitteesta ammattikorkeakouluun.fi.

Musiikkipedagogi (AMK) ja Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia käyttävät omia valintakokeita. Energia- ja ympäristötekniikan, konetekniikan, tieto- ja viestintätekniikan sekä kuntoutuksen ohjaajan monimuotototeutuksissa on käytössä valintakokeen sijaan valintaopintojakso. Lisätietoja näistä valintatavoista löytyy Jamkin verkkosivuilla: Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin.

Lisätietoja:
Hakijapalvelut
hakijapalvelut(a)jamk.fi
p. 040 556 0409

Jyväskylän ammattikorkeakoulu