uutinen 5.6.2023

Uutta avointa tietoa liikuntajärjestöistä ja urheiluseuroista

Kuinka paljon liikuntajärjestöille myönnetään valtion avustusta? Mikä on naisten osuus liikuntajärjestöjen johdossa? Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on julkaissut uuden Liikunnan järjestötietokannan sekä täysin päivitetyn version suomalaiset urheilu- ja liikuntaseurat kokoavasta Seuratietokannasta.

Lapsi pompottaa polvellaan jalkapalloa.

Toukokuun lopussa julkaistu uusi Liikunnan järjestötietokanta sekä päivitetty Seuratietokanta ovat osa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesin Liikunnan järjestötiedon kehittäminen -hanketta, jossa on vahvistettu liikunnan ja urheilun järjestötoimintaan liittyvän tiedon avointa sekä maksutonta saatavuutta eri toimijaryhmille.  

Kootulla tiedolla voidaan analysoida liikunnan järjestötoiminnan nykytilaa ja kehityssuuntia esimerkiksi järjestötoiminnan kehittämiseksi ja liikuntapoliittisen päätöksenteon tueksi.

Sisältöjä tiedolla johtamisen tueksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella laaditut tietokannat kokoavat yhteen monipuolisen ja aiempaa laajemman tietopohjan esimerkiksi urheiluseuroissa tehtävän palkkatyön määrästä, eri lajien urheiluseurojen määrästä ja seurojen saamasta hankerahoituksesta.

”Käyttäjät voivat suodattaa sisältöjä tietotarpeidensa mukaan. Tietokannoilla pyritään siis aktivoimaan liikuntatoimijoita tiedolla johtamiseen”, toteaa hankkeen projektipäällikkönä toiminut johtava tutkija Kati Lehtonen.

Tietokannat on laadittu verkkojulkaisualustalle ja tietoja voi suodattaa esimerkiksi lajiliitoittain tai kunnittain.

”Tietokantojen rakentamisessa on panostettu nimenomaan sisältöjen käytettävyyteen. Siihen, että yhdellä silmäyksellä saa mahdollisimman helposti käsityksen urheiluseurojen kokonaismäärästä ja parilla klikkauksella pääsee käsiksi hyvinkin syvälliseen tietoon esimerkiksi tietyn lajiliiton erikoisseurojen maantieteellisestä levinneisyydestä tai valittuna aikakautena perustettujen seurojen lajien kirjosta”, kommentoi tietokantoja koonnut tilastoasiantuntija Tuomas Kukko.

Liikunnan järjestötietokanta

Liikunnan järjestötietokanta kokoaa perustiedot urheilun lajiliittojen, liikunnan aluejärjestöjen ja muiden liikuntaa edistävien järjestöjen toiminnasta. Grafiikoissa ja taulukoissa kootaan ensimmäistä kertaa järjestöjen valtionavustusten määrät yhteen yli kahdenkymmenen vuoden ajalta sekä seurataan tasa-arvon kehitystä järjestöjen hallinnossa 1990-luvulta alkaen.

Seuratietokanta

Seuratietokantaan on koottu kaikkien valtionavustettujen lajiliittojen jäsenseurat. Seuratietoja esitetään taulukoina, kaavioina sekä dynaamisina karttakuvina. Tarkastelussa ovat seurojen lukumäärät lajiliitoittain, seurojen jäsenmäärät, palkkatyön määrä seuroissa sekä seuratoiminnan kehittämistuen seuranta-aineistot yli kymmenen vuoden ajalta.

Tietoja päivitetään säännöllisesti

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes jatkaa tietokantojen päivittämistä vuosittain. Tietokannat päivitetään seuraavan kerran, kun hakemus- ja päätöstiedot lajiliittojen ja muiden liikuntajärjestöjen yleisavustuksesta on saatavilla.

”Dynaamiset, jatkuvasti päivittyvät tietokannat mahdollistavat tiedon ajan tasalla pitämisen paremmin kuin perinteiset vuosiraportit. Näin tuorein tieto on helposti löydettävissä. Myös korjaukset ja täydennykset voidaan toteuttaa vuoden mittaan joustavammin. Tietokantojen kokoamisen tavoite on ollutkin uudenlaisten raportointimuotojen kehittäminen", kertoo Tuomas Kukko.

Lisää tietokantojen teknisestä toteutuksesta sekä tilasto- ja rekisteritiedon käyttömahdollisuuksista liikunnan kansalaistoiminnan tietopohjan laajentamisessa on luettavissa raportista.

Lisätietoja

Tuomas Kukko

Tilastoasiantuntija, Statistician
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447287566

Samuli Oja

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358444916299

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737