uutinen 13.3.2023

Kevään toinen yhteishaku alkaa 15.3. – Jamkissa paikkoja 1070 opiskelijalle

Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun hakuaika suomenkielisiin koulutuksiin alkaa keskiviikkona 15.3.2023. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tarjolla yhteensä 1070 aloituspaikkaa seitsemällä eri alalla.

Mies ja nainen värikkään taustan edessä

Ammattikorkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa haetaan suomenkielisiin AMK- ja YAMK-tutkintoihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on tarjolla 850 aloituspaikkaa AMK-tutkintokoulutuksiin 17 eri tutkinto-ohjelmassa. Noin puolet tutkinto-ohjelmista toteutetaan sekä päivä- että monimuotototeutuksina. 

Kaikkiin AMK-tutkintoihin voi hakea toisen asteen tutkinnolla, kuten ylioppilastutkinnolla tai ammatillisella tutkinnolla. Lähes kaikissa AMK-koulutuksissa yli puolet aloituspaikoista täytetään todistusvalinnalla. AMK-tutkinto-ohjelmat on lueteltu aloituspaikkoineen alla.  

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK) voi Jamkissa suorittaa Jamk Master Schoolissa.  Jamk Master School tarjoaa kaksi eri polkua, joista valitessaan opiskelija suuntautuu opinnoissaan joko huippuasiantuntijaksi tai huippujohtajaksi. Jamk Master Schoolin koulutustarjontaa on kehitetty yhteistyössä yritysmaailman kanssa. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot pureutuvatkin alakohtaisiin nykyhetken ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.  

Opiskelu onnistuu työn ohessa ja opinnäytetyökin tehdään usein omalla työpaikalla, työnantajan tarpeisiin keskittyen. YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden työtehtäviin tai julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.  

YAMK-tutkintokoulutukseen hakevilta edellytetään alan alempaa korkeakoulututkintoa sekä kahden vuoden työkokemusta korkeakoulututkinnon jälkeen. Hakukelpoisuuden voi saada tapauskohtaisesti myös vanhanmuotoisella alan opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla.  

Hakeminen sekä AMK- että YAMK-koulutuksiin tapahtuu Opintopolku.fi:ssä, jossa voi myös seurata haun edistymistä. Hakuaika päättyy 30.3. klo 15.  

Haettavissa olevat AMK- ja YAMK-tutkinto-ohjelmat on lueteltu tarkemmin alla.  

Jamkin koko tarjontaan voi tutustua hakijoille suunnatuilla verkkosivuilla jamk.fi/hae.  

AMK-tutkinnot  

Päivätoteutus (15 kpl, 600 aloituspaikkaa)   

 • Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, 25   
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, 20  
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, 20 
 • Insinööri (AMK), logistiikka, 40 
 • Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 40 
 • Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, 40 
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, 90 
 • Musiikkipedagogi (AMK), 40 
 • Tradenomi (AMK), liiketalous, 110 
 • Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia, 40 
 • Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, 30 
 • Restonomi (AMK), palveluliiketoiminta, 30 
 • Fysioterapeutti (AMK), 20 
 • Sairaanhoitaja (AMK), 25 
 • Toimintaterapeutti (AMK), 30   

  Monimuotototeutus (9 kpl, 250 aloituspaikkaa)   

 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, 15 
 • Insinööri (AMK), konetekniikka, 20 
 • Insinööri (AMK), logistiikka, 20 
 • Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, 25 
 • Fysioterapeutti (AMK), 20 
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), 40 
 • Sairaanhoitaja (AMK), 30 
 • Sosionomi (AMK), 50 
 • Toimintaterapeutti (AMK), 30   

  Ylemmät AMK-tutkinnot   

(15 kpl, 220 aloituspaikkaa)   

 • Tradenomi (ylempi AMK), organisaation ja talouden johtaminen, 35   
 • Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen, 35   
 • Insinööri (ylempi AMK): 
  • Logistiikka, 20 
  • Projektijohtaminen, 10 
  • Robotiikka, 20 
  • Teknologialiiketoiminnan johtaminen, 20 
  • Verkostojohtaminen, 10   
 • Musiikkipedagogi (ylempi AMK), 10 
 • Sosiaalialan ylempi AMK, erityissosiaaliohjaus, 20
 • Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK):  
  • Projektijohtaminen, 10 
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, 20
  • Verkostojohtaminen, 10   

Valinta todistuksella, valintakokeella tai valintaopintojaksolla  

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Keskimäärin todistusvalinnalla valitaan hieman yli puolet opiskelijoista. Todistusvalinnassa on erikseen aloituspaikat suomalaisella tai kansainvälisellä ylioppilastutkintotodistuksella sekä ammatillisella perustutkintotodistuksella hakeville.  

Opiskelupaikkaa voi tavoitella myös valintakokeella. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista AMK-valintakoetta, joka järjestetään ajalla 29.5.–2.6.2023. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Lisätietoja AMK-valintakokeesta osoitteessa ammattikorkeakouluun.fi.  

Musiikkipedagogi (AMK) ja Tradenomi (AMK), Tiimiakatemia käyttävät omia valintakokeita. Energia- ja ympäristötekniikan, konetekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan monimuotototeutuksissa on käytössä valintakokeen sijaan valintaopintojakso. Lisätietoja näistä valintatavoista Jamkin verkkosivuilla: Hakuohjeet suomenkielisiin AMK-tutkintoihin | Jamk

   
Lisätietoja:  
Hakijapalvelut, Jyväskylän ammattikorkeakoulu  
hakijapalvelut(a)jamk.fi  
p.040 556 0409