uutinen 12.1.2022

TarMu-projekti käynnistynyt

Kaksivuotinen TarMu - Tarinoilla muutosta palliatiivisen hoidon työntekijöiden hyvinvointiin -projekti on käynnistynyt!

TarMu-projektin päätavoitteena on parantaa palliatiivisen terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointia ja työorganisaatioiden uudistumista kehittämällä työssä jaksamista, työn merkityksellisyyttä ja työn organisointia.

Kehittämistyö toteutetaan käyttäen tarinallisuuden ja palvelumuotoilun sekä yhteiskehittämisen keinoja, jotta tavoiteltu muutos työn sujuvuuden ja voimavarojen vahvistamiseksi saavutetaan.

Lue lisää projektin taustasta ja tavoitteista tämän linkin takaa!

Projektihenkilöstön yhteystiedot löydät tämän linkin takaa!