uutinen 3.5.2023

Kohtaamisia palliatiivisessa hoidossa -podcastsarjan alku julkaistu

TarMu-podcastin taustakuva

TarMu-projektin podcast-sarjan Kohtaamisia palliatiivisessa hoidossa kolme ensimmäistä jaksoa on julkaistu!

Ensimmäisissä kolmessa jaksossa aiheina palliatiivisessa hoitovaiheessa olevien syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä kohtaaminen, sairaalapastorin rooli moniammatillisessa palliatiivisessa hoitotyössä sekä psykiatrisen sairaanhoitajan rooli arjen palliatiivisessa työssä.

Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista hoitoa, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle monenlaista kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon päämääränä on lievittää kipua ja muuta fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä sekä tarjota mahdollisimman hyvä elämänlaatu potilaalle ja hänen läheisilleen.

Podcast-sarja on tuotettu osana Tarinoilla muutosta palliatiivisen hoidon työhyvinvointiin (TarMu) -projektia. Projektin tavoitteena on vahvistaa palliatiivisen moniammatillisen terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointia ja työyhteisöjen uudistumista kehittämällä työssä jaksamista, työn merkityksellisyyttä ja työn sujuvuutta.

Kohdataan podcastien äärellä!