Tietoa projektista

Tarinoilla muutosta palliatiivisen hoidon työntekijöiden hyvinvointiin (TarMu) 

Tavoite: Tavoitteena on parantaa palliatiivisen terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointia. Projektilla tuetaan työssä jaksamista, kehitetään työn tekemisen tapoja ja vahvistetaan työn merkityksellisyyttä. 

Projektin osatavoitteet: 

 • tunnistaa ja syventää ymmärrystä palliatiivisen hoidon terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä hyödyntämällä tarinallisuutta ja huomioimalla työn vaativuus ja asiakaskokemuksen merkitys. 
 • kehittää palliatiivisen hoidon terveydenhuoltohenkilöstön työn merkityksellisyyttä ja työympäristöä määrittelemällä työhyvinvoinnin ja työn kehittämiskohteet yhdessä henkilöstön kanssa palvelumuotoilun keinoin. 
 • edistää työyhteisöjen keskinäistä verkostoitumista ja yhteiskehittämistä palliatiivisen hoidossa. 
 • tukea palliatiivisen hoidon henkilöstöä työssä jaksamisessa ja työhyvinvoinnin muutoksen toteutuksessa käytännön pilottien kautta. 
 • juurruttaa tarinallisuus ja palvelu- ja työhyvinvointimuotoilun työkalujen hyödyntäminen osaksi projektiin osallistuvien työyhteisöjen työhyvinvointitoimintaa. 
 • arvioida työhyvinvointimuotoilun ja tarinallisuuden tulokset ja vaikutukset palliatiivisen hoidon terveydenhuoltohenkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

Kohderyhmä: Palliatiivisessa hoidossa työskentelevä moniammatillinen terveydenhuoltohenkilöstö. Välilliseen kohderyhmään kuuluvat palliatiivisessa hoidossa olevat potilaat ja heidän läheisensä.  

Toteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Projektin suunnitteluun osallistui myös Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiantuntijoita.

Kesto: 1.8.2021 – 31.08.2023​  
 
Tulokset: Projektissa vahvistetaan työhyvinvointia tukemalla henkilöstön verkostoitumista ja yhdessä tekemistä.
Lisäksi laaditaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat ja käsikirja käytetyistä menetelmistä ja hyvistä käytännöistä.

Projektin eteneminen:

 • Tarinoiden kerääminen palliatiivista hoitotyötä tekeviltä ja työhyvinvoinnin kyselyt henkilöstölle (syksy 2021)
 • Tarinoiden kerääminen potilailta ja läheisiltä (syksy 2021)
 • Yhteiskehittämisen työpajat henkilöstölle ja työn tuunaaminen (kevät 2022)
 • Työhyvinvoinnin pilotit (syksy 2022)
 • Työhyvinvoinnin työkalujen juurruttaminen (kevät 2023)
 • Tulosten kuvaaminen ja projektin arviointi (syksy 2023)

Rahoitus: Euroopan sosiaalirahaston rahoittama työhyvinvointihanke, JAMK vastaa omarahoitusosuudesta. (20%)​ 

Hyödyllisiä linkkejä: 

Terveyskylä, palliatiivinen talohttps://www.terveyskyla.fi/palliatiivinentalo  

Terveyskylä on yliopistosairaanhoitopiirien tuottama julkinen verkkopalvelu, joka tuo terveydenhuollon palveluja kaikkien ulottuville asuinpaikasta riippumatta ja lisää näin kansalaisten tasa-arvoa. Palliatiivinen talo on rakennettu parantumatonta sairautta sairastavien potilaiden ja heidän läheistensä tueksi. Talosta löytyy tietoa aikuisten palliatiivisesta hoidosta, saattohoidosta, oirehoidosta, sairauksista ja eri tukimuodoista. Tavoitteena on tarjota potilaille, läheisille ja ammattilaisille työkaluja parantumattoman sairauden kanssa elämiseen ja hyvän elämänlaadun turvaamiseen.