uutinen 20.9.2021

Korona-avustukset ja seurakohtainen tieto päivitetty Seuratuki-Virveliin

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuosittain jakaman seuratoiminnan kehittämistuen (seuratuki) seurantatyökalu Seuratuki-Virveliin on päivitetty seurakohtaista tietoa. Lisäksi OKM:n ja aluehallintovirastojen urheiluseuroille myöntämät korona-avustukset on koottu Virveliin. Korona-avustuksia on myönnetty yli 900 seuralle. Virvelistä on tehty myös entistä saavutettavampi.

Seuratuki-Virvelissä on aiemmin esitetty seuratuen perusseurantatietoja pääosin alueellisesti ja kuntakohtaisesti.  Virvelin kehittämistä on jatkettu niin, että nyt myös seurakohtainen tarkastelu on mahdollista. Seurakohtaisessa tarkastelussa on käytetty Likesin seurantatietojen lisäksi apuna Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn ylläpitämää seuratietokantaa.

– Seuratuki-Virvelin päivityksellä vastaamme kentältä kuuluneeseen tarpeeseen saada myös seurakohtaista tietoa seuratuen jakautumisesta, toteaa Likesin tutkija Samuli Oja.

– Olemme nyt esimerkiksi lisänneet Seuratuki-Virveliin sivun, jolla on mahdollista tarkastella seuratukea saaneita seuroja vuosilta 2012–2021. Päivitetty sivusto vastaa esimerkiksi lajiliittojen ja Liikunnan aluejärjestöjen tarpeisiin entistä paremmin, Oja jatkaa.

Seuratuki-Virvelissä on huomioitu nyt myös aiempaa paremmin saavutettavuuteen liittyvät asiat. Virvelin kuvien sisältämät tiedot on esitetty myös vaihtoehtoisten tekstien (alt-tekstit) avulla.

Seuratuki-Virveli

Likesin toteuttaman seuratuen seurannan ja arvioinnin perustulokset siirrettiin vuonna 2019 Seuratuki-Virveliin, joka on avoin ja päivittyvä verkkojulkaisu. Seurannan tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa seuratuen jakautumisesta. Seuratuki-Virvelissä hankerahoituksen jakautumista vuosina 2012–2021 voi tarkastella vuositasolla, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti hyödyntämällä Virvelin suodattimia.

Seuratuki-Virveli

Seuratoiminnan kehittämistuen seurannan ja arvioinnin tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa seuratuen jakautumisesta ja vaikutuksista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Likesin seuratukitiimi toimii myös aktiivisena asiantuntijana ja keskustelijana urheiluseuratoimintaan liittyvissä teemoissa sekä kehittää hankerahoitukseen liittyviä raportointityökaluja.

Lisätietoja

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737

Samuli Oja

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358444916299