Seuratuen seuranta ja arviointi

Likes toteuttaa seuratoiminnan kehittämistuen seurantaa ja arviointia. Tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa seuratuen jakautumisesta ja vaikutuksista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Lapset juoksevat nurmikentällä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut vuodesta 2013 alkaen seuratoiminnan kehittämistukea (seuratukea). Likes toteuttaa kehittämistuen seurantaa ja arviointia. Tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa seuratuen jakautumisesta ja vaikutuksista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Lisäksi seurantatietoa hyödynnetään kohdennetuissa ja syventävissä liikunnan kansalaistoimintaan liittyvissä tutkimuksissa. Seuratukitiimi toimii myös aktiivisena asiantuntijana ja keskustelijana urheiluseuratoimintaan liittyvissä teemoissa sekä kehittää hankerahoitukseen liittyviä raportointityökaluja. 

Seuratuki on tarkoitettu urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen. Tukea voi saada esimerkiksi erilaisiin kehittämisprojekteihin tai uuden työntekijän palkkaamiseen. Lisätietoa ja seuratuen hakuajat löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Likes ei osallistu seuratukihakemusten arviointiin tai avustusten jakamisprosessiin.

 Seuratuki-Virvelin viittausohje: Seuratuki-Virveli. 2023. Seuratoiminnan kehittämistuen seuranta 2012–2022. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. www.jamk.fi/seuratuki.

 

Materiaaleja ja julkaisuja

Seuratukeen liittyvät uusimmat materiaalit ovat ladattavissa alta. Ennen vuotta 2011 julkaistuja materiaaleja voi tiedustella sähköpostitse yhteyshenkilöiltä.

Seuratuen tuotokset 2005–2024

 

 

Ajankohtaista

Uutinen

Korona-avustukset ja seurakohtainen tieto päivitetty Seuratuki-Virveliin

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakaman seuratoiminnan kehittämistuen (seuratuki) seurantatyökalu Seuratuki-Virveliin on päivitetty seurakohtaista tietoa.

Uutinen

Seuratukea myönnetty kymmenen vuoden aikana lähes 37 miljoonaa euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakamaa seuratoiminnan kehittämistukea (seuratuki) on myönnetty vuosien 2012–2021 aikana yhteensä 36,8 miljoonaa euroa. Kymmenen vuoden seurantatiedot on päivitetty Likesin Seuratuki-Virveliin.

Uutinen

Urheilu- ja liikuntaseurat pyrkivät edistämään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikuntamahdollisuuksia seuratuen avulla

Uudessa julkaisussa analysoidaan, miten seuratukea saaneissa seuroissa aiotaan edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikuntamahdollisuuksia.

Uutinen

Palkkatyö on tullut jäädäkseen urheiluseuroihin vapaaehtoistyön rinnalle

Urheiluseurojen toiminnassa vapaaehtoistyötä täydennetään yhä useammin palkkatyöllä. Palkkatyön lisääntyminen seuroissa on ollut osa yhteiskunnallista kehitystä, mutta myös liikuntapoliittinen tahtotila. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt palkkaustukea osana seuratoiminnan kehittämistukea vuodesta 2013.

Uutinen

Yhdeksän vuoden rahoitustiedot seuratoiminnan kehittämistuesta koottu Likesin Seuratuki-Virveliin

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakamaa seuratoiminnan kehittämistukea on myönnetty vuosien 2012–2020 aikana yhteensä 32,4 miljoonaa euroa. Yhdeksän vuoden rahoitustiedot on nyt koottu Likesin Seuratuki-Virveliin.

Uutinen

Seuratukihankkeissa halutaan kehittää yhteistyötä koulujen kanssa

Vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunnan vastuualueen myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea sai 395 hanketta 64 lajista yhteensä yli 3,7 miljoonaa euroa. Joka toisessa hankkeessa tavoitellaan kouluyhteistyötä.

Uutinen

Seuratukea myönnetty kahdeksan vuoden aikana yli 200 kuntaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakamaa seuratoiminnan kehittämistukea on myönnetty vuosien 2012–2019 aikana 2 900 hankkeelle ja 1 400 eri seuralle yhteensä 29 miljoonaa euroa. Keskimäärin tukea on myönnetty 9 800 euroa per hanke. Hankkeilta edellytetään vähintään 25 prosentin omavastuuosuutta.

Uutinen

Seuratuella onnistuttu vakiinnuttamaan palkkatyösuhteita suurissa urheiluseuroissa

Palkkaustuesta näyttävät hyötyvän todennäköisimmin suuret urheiluseurat, joissa harrastajapohja ja taloudellinen tilanne mahdollistavat palkkatyösuhteiden säilyttämisen.

Lisätietoja

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737

Samuli Oja

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358444916299

Tuomas Kukko

Tilastoasiantuntija, Statistician
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447287566