uutinen 20.11.2019

Seuratukea myönnetty kahdeksan vuoden aikana yli 200 kuntaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain jakamaa seuratoiminnan kehittämistukea on myönnetty vuosien 2012–2019 aikana 2 900 hankkeelle ja 1 400 eri seuralle yhteensä 29 miljoonaa euroa. Keskimäärin tukea on myönnetty 9 800 euroa per hanke. Hankkeilta edellytetään vähintään 25 prosentin omavastuuosuutta.

Seurojen kotipaikkojen mukaan tarkasteltuna seuratukea on myönnetty kahdeksan vuoden aikana 207 eri kuntaan. 104 kuntaan ei ole mennyt yhtään tukea; näiden kuntien seurat eivät ole saaneet tai hakeneet avustusta.

Seuratukea myönnetään eniten suurten kaupunkien seuroille. Kahdeksan vuoden aikana tukea on myönnetty helsinkiläisille seuroille 2,9 miljoonaa euroa, jyväskyläläisille seuroille 1,4 miljoonaa euroa ja turkulaisille seuroille 1,3 miljoonaa euroa. Seuratukea myönnetään eniten alueille, joilla on paljon lapsia ja nuoria.

Kehittämistuen hakemisessa ja kohdentumisessa tapahtuu polarisaatiota siten, että suurin osa hanketuista kohdistuu suurimpien maakuntakeskusten ympärille. Hanketukia hakevat vuosi toisensa jälkeen ne seurat, joilla on hankkeiden hakemis- ja hallinnointiosaamista.

LIKES-tutkimuskeskuksen toteuttaman seuratoiminnan kehittämistuen seurannan ja arvioinnin tulokset on siirretty raportoitavaksi uudella verkkojulkaisualustalla. Seurannan tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa seuratuen jakautumisesta paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Tutustu avoimeen verkkojulkaisuun

Lisätietoja

Katso lisätietoja Seuratuen kehittämistuen seurannasta verkkosivuilta