uutinen 5.2.2020

Seuratukihankkeissa halutaan kehittää yhteistyötä koulujen kanssa

Vuonna 2019 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunnan vastuualueen myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea sai 395 hanketta 64 lajista yhteensä yli 3,7 miljoonaa euroa. Joka toisessa hankkeessa tavoitellaan kouluyhteistyötä.

Myönteisen tukipäätöksen saaneista seuroista 199 ilmoitti hankkeen kehittävän koulupäivän aikaista liikuntaa. Yleisin tavoite oli koulujen aamu- tai iltapäivätoiminnassa mukana oleminen. Seurat näkivät koulujen kerhotoiminnan tärkeänä väylänä uusien harrastajien löytämiseen.

Seuratoiminnan kehittämistukea voivat hakea liikuntaa ja urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. OKM myöntää tukea työntekijöiden palkkaukseen tai seuratoiminnan muuhun kehittämiseen. Seuratuki on nykymuotoisena suurin yksittäinen OKM:n liikunnan vastuualueen jakama hankerahoituskokonaisuus. Tuen tarkoituksena on muun muassa matalan kynnyksen harrastetoiminnan ja innovatiivisten toimintamallien kehittäminen, seuratoiminnan monipuolistaminen sekä toiminnan laadun, yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistyön lisääminen.

Tukea saa yli puolet hakijoista – jalkapallolle lähes 470 000 euroa

Seuratukea haki viime vuonna 702 seuraa. Myönteisen tukipäätöksen sai yli puolet hakemuksista (56 %). Keskimääräinen hanketuki oli 9 370 euroa. Jäsenmäärältään ja vuosimenoiltaan suuret seurat saavat enemmän tukea kuin pienet seurat. Lajeista eniten myönteisiä seuratukipäätöksiä saivat jalkapallo (46 hanketta), voimistelu (31), jääkiekko (28) ja salibandy (21). Näille lajeille myönnettiin seuratukea yhteensä yli 1,3 miljoonaa euroa. Ykköslaji jalkapallo sai seuratukea lähes 470 000 euroa.

Likes on seurannut ja arvioinut seuratoiminnan kehittämistukikokonaisuutta vuodesta 2005 alkaen. Nykymuotoisena seuratukea on jaettu suoraan ministeriöltä liikunta- ja urheiluseuroille vuodesta 2013 saakka. Lisätietoja ja materiaaleja löydät Likesin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Samuli Oja, Marianne Turunen, Virpi Inkinen, Salla Turpeinen & Kati Lehtonen 2020. Seuratukihakemusten arviointi 2019. Seurantaraportti. Jyväskylä: Likes.

Lisätietoja

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737