Liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden seuranta

Joukko lapsia ja nuoria ulkona.

Aluehallintoviranomaiset jakavat paikallisia liikunnan kehittämisavustuksia opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamalla määrärahalla. Liikunnan kehittämisavustuksilla tuetaan kuntien, kuntayhtymien, yksityisten varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä toisen asteen koulutuksenjärjestäjien kehittämistoimintaa.

Liikkuvat-kokonaisuuden ohjelmat eli Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva aikuinen, Ikiliikkuja ja Liikkuva perhe ovat kehittämisen painopisteinä paikallisissa liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksissa. Paikallisia lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on tuettu erillisellä avustuksella vuosina 2019–2021. Joulukuussa 2022 myönnettiin avustuksia Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -hankkeille liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja koronapandemiasta elpymiseen yläkouluikäisten ja ammatillisen koulutuksen kohderyhmille.

Edellä mainittujen liikunnan paikallisten kehittämishankkeiden seurannasta ja arvioinnista vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Seurannan ja arvioinnin tehtävänä on tuottaa tietoa päätöksenteon ja tiedolla johtamisen tueksi. Tietoa tuotetaan avustusten jakautumisesta sekä hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Seuranta- ja arviointitiedon tavoitteena on:

  • Tukea toimijoita tiedon avulla
  • Arvioida vaikutuksia
  • Tuottaa tietoa tiedolla johtamisen tueksi
  • Auttaa toimijoita oman toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä

Likes ei osallistu hankehakemusten ennakkoarviointiin tai avustusten jakamisprosessiin.

 

Tulokset

Power BI -raportit

Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten seuranta

Liikkuva opiskelu -avustusten seuranta*

*Mukana myös vuoden 2022 Liikkuva koulu -yläkoulun avustukset.

Julkaisut

Syväoja, H., Tarkiainen, E., Kukko, T. & Turunen, M. 2023. Liikunnallinen elämäntapa 2021. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden loppuselvitysten arviointiraportti. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Tarkiainen, E., Turunen, M. & Kukko, T. 2022. Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden vuoden 2020 toiminnan tulokset. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Tarkiainen E., Turunen, M. & Laine, K. 2021. Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo Liikkuvat-hankkeissa - Liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämishankkeiden seuranta ja arviointi 2021. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES.

 

Materiaalit

Liikkuva koulu ja opiskelu

Liikunnallinen elämäntapa ja Liikkuvat-toiminta

2023

2022

2021

2020

Lisätietoja

Marianne Turunen

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504759522

Elina Tarkiainen

Ohjelmakoordinaattori, Programme Coordinator
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400968646

Tuomas Kukko

Tilastoasiantuntija, Statistician
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358447287566

Henni Syväoja

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358444932445