artikkeli

Yhteistyö toimijoiden kanssa jatkuu demojen merkeissä!

MUS&TE-projektin asiantuntijat tuovat musiikin ja Novan henkilöstön yhteen syksyn aikana RFB-menetelmän (resonanssitaajuushengitys) tiimoilta. Novan henkilöstö pääsee itse testaamaan RFB-menetelmää ja keskustelemaan menetelmän käytöstä. Lisäksi työstämme yhdessä menetelmän soveltamista asiakas- ja potilastyöhön Novan arjessa 

Jamkin Hyvinvointia musiikista -kurssin opiskelijaryhmä on käynnistämässä työelämän kehittämisprojektia yhteistyössä Mu&Te -hankkeen ja Piippurannan ryhmäkodin kanssa.  

Syksyllä jalkaudumme myös Jokihovin (muistisairaiden) ryhmäkodin työntekijöiden luokse. Testaamme miten sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kokevat sävelletyn musiikin hengityksen tukena, rentoutumisen välineenä ja työhyvinvoinnin edistäjänä. 

Music Against Drugs ry:n kanssa yhteistyö jatkuu. Menetelmien käyttökelpoisuutta järjestön kohderyhmille suunnatussa työssä testataan kuluvan syksyn aikana. 

Kokemuksia RFB-menetelmän soveltuvuudesta terapeuttiseen työhön kerätään myös syksyn aikana.