artikkeli

Hengitysmusiikin kehittäminen etenee usealla taholla

Projektin kahdeksi pääsäveltäjäksi on valittu Olga Kolari ja Jutta Toivonen.  Sävellystyö on käynnissä ja muutamia demoja on jo toteutettu. Demojen arviointi on aloitettu ja palautetta kerätty eri tilanteissa eri alojen opiskelijoilta (Eino Roihan musiikkiterapeuttiopiskelijat, Jamkin yhteisömuusikko-opiskelijat ja Jamkin Edufutura-musiikkipedagogiopiskelijat). 

Yhdeksän Eino Roihan musiikkiterapeuttiopiskelijaa on rekrytoitu pilotoimaan MuPSych-sovelluksen toteutusta ja RFB-musiikin käyttöä musiikkiterapiassa. Tämä yhteistyö jatkuu useiden kuukausien ajan ja keskittyy opiskelijoiden kliinisiin harjoitteluihin. 

Olemme myös laatineet Hengityksestä hyvinvointia -oppaan, jossa kerrotaan resonanssitaajuushengityksen taustatietoja ja hengitysharjoitusohjeet. Kysy opasta hankkeen asiantuntijoilta.