artikkeli

MuPsych-menetelmäkokeilut käynnistyvät Mus&Te-hankkeessa

Mus&Te-hankkeessa testataan ja pilotoidaan musiikin kuuntelun aikaisia mielialoja seuraavaa MuPsych mobiilisovellusta osana ryhmä- ja terapiatyöskentelyä. MuPsych on Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin laitoksella kehitetty Android-pohjainen, maksuton sovellus. Se on tällä hetkellä ainoa sovellus, jonka avulla voidaan kerätä tietoa arjessa tapahtuvan musiikin kuuntelun aikaisista mielialoista ja niiden muutoksista.

MuPsych-menetelmää on hyödynnetty aiemmin lähinnä tutkimuskäytössä ja nyt ensimmäistä kertaa sitä lähdetään soveltamaan työelämäyhteyteen. Mus&Te-hankkeessa menetelmää käyttävät ja yhteiskehittävät Eino Roiha-säätiön musiikkiterapiaopiskelijat sekä työssä toimivat musiikkiterapeutit. Lisäksi menetelmää pilotoidaan MAD:n (Music against drugs) Ink-tiimin nuorten kanssa osana ryhmätoimintaa. Kokeiluun osallistuu kymmenen nuorta ja valmentaja. He pilotoivat sovellusta kahden viikon ajan, jonka jälkeen ryhmätapaamisessa jaetaan kokemuksia sovelluksen käytöstä sekä huomioita ja havaintoja omasta musiikin kuuntelusta. Ryhmätapaamista ohjaavat Mus&Te-hankkeen asiantuntijat.

Terapeuttisessa, yksilökäytössä terapeutti saa sovelluksen avulla todellista tietoa asiakkaan arjen musiikin kuuntelusta ja siitä, miten musiikki vaikuttaa asiakkaan mielialoihin. Sovelluksen avulla asiakkaalle luodaan yksilöllinen kuunteluprofiili, joka kertoo myös siitä, kuinka henkilö käyttää musiikkia tunnetilojensa säätelyyn. Tämän tieto auttaa terapeuttia ohjaamaan asiakasta kuuntelemaan musiikkia tämän mielialaa ja hyvinvointia tukevalla tavalla. Pilotointien ja palautteen kokoamisen jälkeen hankkeessa luodaan suosituksia ja ohjeistuksia MuPsych-menetelmän käytöstä.

Mus&Te-hankkeessa testataan ja pilotoidaan musiikin kuuntelun aikaisia mielialoja seuraavaa MuPsych-mobiilisovellusta.