artikkeli

Vastuullisen matkailun koulutusta 24/7

Teksti
Tanja Minkkinen
Kuva
Kuvitus: Linda Saukko-Rauta
Kaksi hahmoa laatikoiden päällä piirroskuvassa

Vastuullisen matkailun teema on noussut erityisesti nuorten suosioon. Vaativat asiakkaat saattavat boikotoida yrittäjiä, jotka eivät toimi vastuullisuuden periaatteiden mukaisesti.  

Aiheeseen liittyvää koulutusta ei Suomessa ole aiemmin ollut tarjolla. Laajan asiantuntijajoukon voimin luotiin Vastuullisen matkailun portaat -koulutuskokonaisuus, joka vastaa suoraan yrittäjiltä tulleeseen osaamis- ja koulutustarpeeseen. 

”Koulutuksessa käsitellään pintaa syvemmältä mm. matkailun ja ilmastonmuutoksen suhdetta, vastuullista matkailuliiketoimintaa, matkailun esteettömyyttä, sosiaalista ja kulttuurista vastuullisuutta, ennakointia sekä vastuullisuusviestintää”, kertoo koulutuksen suunnitteluun osallistunut projektipäällikkö Rositsa Röntynen Jamkista.  

Kurssin suorittaneet saavat konkreettisia ratkaisuja työarkeen, oppivat ymmärtämään vastuullisuuden kokonaisuuksia ja tulevaisuuden työhaasteita.

Elizabeth Grigoreva on yksi koulutuksen läpikäyneistä. ”Haluan osaltani huolehtia siitä, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia maailman monimuotoisuudesta, matkustaa ja saada rikastuttavia kokemuksia. Tietoisuuden lisääminen ja tiedon saannin helppous ovat kriittisiä tekijöitä matkalla kohti parempaa maailmaa. Negatiivisia vaikutuksia on huomattavasti helpompi vähentää ja myönteisiä vahvistaa, jos tiedämme, mitä ne missäkin kohteessa ovat.”

Verkkototeutus tuntui Elizabethista erityisen hyvältä, sillä se mahdollisti opintojen tekemisen itselle sopivalla rytmillä. Digitaalinen koulutusmallin kursseja voi suorittaa omien aikataulujen mukaan paikasta ja käytössä olevasta laitteesta riippumatta.

Kursseja on tarjolla kaikkiaan 20 opintopistettä, joista opiskelija voi valita itselleen mieleisen kokonaisuuden. Jokaisesta suoritetusta kurssista saa todistuksen sekä osaamismerkin.

Lisätietoja: vastuullisenmatkailunkoulutus.fi