artikkeli

Meijän luonto vie ympäristö- ja luontokasvatuksen ulkoilmatyöpajoihin

Teksti
Juho Jäppinen
Kuva
Juho Jäppinen
Lapsi tutkii keppiä metsässä

Viime vuosina useissa tutkimuksissa on todettu, että biologisen monimuotoisuuden väheneminen, metsien häviäminen ja ilmastonmuutos saattavat johtua ihmisten ja luonnon välisen yhteyden katoamisesta. Meijän luonto -ulkoilmatyöpajojen aikana tähän haasteeseen pureudutaan konkreettisin toimin. Tarkoituksena on antaa päiväkotien henkilöstölle uusia työkaluja lapsen positiivisen luontosuhteen kehittymisen tukemiseen ja kestävään elämäntapaan ohjaamiseen.

”Aloitimme ensimmäiset työpajat maaliskuussa, jolloin syvennyimme siihen, kuinka ilmastokasvatus voi näkyä päiväkotien arjessa menemättä syvemmälle ilmastonmuutoksen monimutkaisuuteen. Kevään työpajoissa tartuin Agenda 2030 -toimenpiteisiin, ja tämänhetkisissä työpajoissa olemme pureutuneet pohtimaan, mitä kaikkea luonnosta saamme, kuinka paljon kulutamme maapallomme luonnonvaroja ja mistä energiaa saadaan. Kaikki työpajat toteutetaan päiväkotien lähiluonnossa, seikkailullisia menetelmiä ja tarinoita hyödyntäen”,  Meijän luonto -hankkeen projektityöntekijä Johanna Huovila toteaa. 

Tutkimusten mukaan ”vihreän ajan” hyödyt ovat merkittäviä lasten keskittymiselle ja oppimiselle. Siksi tulevaisuudessa on arvokasta lisätä alle kouluikäisten lasten luontokontakteja varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. 

”Ympäristö- ja luontokasvatus on hyvä rakentaa päiväkodin arkisiin tekoihin, aikuisten näyttämään malliin ja yhteisiin keskusteluhetkiin. Yksi tärkeimmistä taidoista lasten ohjaamisessa kohti kestävää elämäntapaa on luontoympäristöjen hyödyntäminen. Ajan viettäminen luonnossa tukee luontosuhteen syventymistä unohtamatta luonnon tarjoamia hyvinvointivaikutuksia niin lapsille kuin aikuisillekin. Uskon, että ymmärtäessämme riippuvuutemme luontoa kohtaan, myös arvostuksemme sitä kohtaan kasvaa”,  Huovila muistuttaa. 

Luonnossa vietetty aika kehittää lasten ymmärrystä ympäröivästä maailmasta ja sen toiminnasta. Samalla luonnossa oleskelu ja liikkuminen tarjoavat kehityksen kannalta tärkeitä motorisia ja kognitiivisia virikkeitä terveyttä edistävässä ympäristössä. Kuvassa Johanna Huovila päiväkotiryhmän kanssa syksyisessä lähiluonnossa.

Johanna Huovila ja lapset lähiluonnossa

Luonnossa vietetty aika kehittää lasten ymmärrystä ympäröivästä maailmasta ja sen toiminnasta. Samalla luonnossa oleskelu ja liikkuminen tarjoavat kehityksen kannalta tärkeitä motorisia ja kognitiivisia virikkeitä terveyttä edistävässä ympäristössä. Kuvassa Johanna Huovila päiväkotiryhmän kanssa syksyisessä lähiluonnossa.