artikkeli

Opettajat muutoksen tekijöinä

Teksti
Tiihonen Anna-Kaisa
Kuva
Tiihonen Anna-Kaisa

Maailman nuorista lähes 90 % elää kehittyvissä maissa. Nuorten koulutus ja työllistyminen on merkittävä haaste näille yhteiskunnille. Etiopia on taloudeltaan yksi Afrikan nopeimmin kehittyviä valtioita ja pyrkiäkseen tavoitteisiinsa se haluaa kehittää myös erityistä tukea tarvitsevien mahdollisuuksia ammatilliseen koulutukseen. Inklusiivinen opetus huomioi kaikki oppijat heidän rajoituksistaan huolimatta.

Kaksi naista ja kaksi miestä seisovat ikkunan edessä

Osallistavat opetusmenetelmät tukevat inkluusiota, ja opettajilla on avainrooli inkluusion edistämisessä. Siksi Jamkin hallinnoima TECIP-hanke suunnattiin opettajien koulutukseen. Hanke on kouluttanut Etiopiassa eri alojen opettajankouluttajia, tuottanut opetusmateriaalia sekä perehdyttänyt opettajia ja oppilaitosten henkilöstöä inkluusioajatteluun. Työtä tehtiin paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa.

Jamkin yliopettaja Maija Mäkisen 10-vuotinen työ Etiopian koulutusjärjestelmän parissa alkoi hallinnon konsultoinnilla erityisen tuen kysymyksissä. Kapasiteetin vahvistamishankkeet ovat pitkäjänteisiä prosesseja, joissa kehitetään maan omia järjestelmiä paikallisten toimijoiden kanssa.

– On koukuttavan mielenkiintoista lähteä selvittämään, mistä on kysymys tässä kohteessa, ja mitä ovat ne parhaat keinot, jotta kapasiteetti kehittyy, Mäkinen kuvaa. 

Yliopettaja Irmeli Maunonen-Eskelinen koulutti Etiopiassa JAMKin ja yliopiston kollegojen kanssa myös ammatillisia opettajia. Suurten, jopa 80–100 opiskelijan, ryhmien ohjaamisessa on hyötyä pitkästä opetuskokemuksesta.

-    Koulutukseen pääseminen oli toivottua ja opiskelijat olivat innoissaan, kun käytimme toiminnallisia menetelmiä, joissa olimme tiiviissä vuorovaikutuksessa. Etiopiassa on osaavia ja motivoituneita ihmisiä kehittämään, mutta puute resursseista. Tuntuu tärkeältä, jos pystymme pisarankin verran tuomaan apua hyvään työhön, Maunonen-Eskelinen kertoo.

Työ kehittyvässä maassa vaatii henkistä kestävyyttä ja ymmärrystä vahvasti yhteisöllisessä kulttuurissa toimimisesta.

Maan pääkaupungissa Addis Abebassa hankkeen valmentamat opettajankouluttajat järjestivät inkluusioaiheiset koulutuspäivät 400:lle pian valmistuvalle ammatilliselle opettajalle. Uudet materiaalit ja osallistavat opetusmenetelmät oli oma-aloitteisesti otettu käyttöön.

– Oli herkistävää nähdä, kuinka muutos oli tapahtunut ja inklusiivisuus näkyi heidän toimintatavoissaan. Opettajankouluttajat kertoivat oppineensa jotain ainutlaatuista, Maija Mäkinen kertaa kokemaansa.

Jatkossa kaikki ammatilliset opettajat koulutetaan samoin ja muutos koskettaa lähes kaikkia ammattiin opiskelevia nuoria Etiopiassa.

Käytännön toimia edistettiin Etiopiassa yhtenäisessä rintamassa hallinnollisen kehittämisen kanssa, sillä paikallinen koulutusministeriö oli käynnistänyt erityisen tuen kehittämistyön jo hallinnon tasolla. Yhteistyö vei vaikutukset strategiatasolle – ministeriön uudessa ”road-mapissa” kaikelta opettajankoulutukselta edellytetään jatkossa inkluusion huomioimista. 
 

Artikkeli julkaistiin Jamk.fi Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehdessä 2020. 

Tutustu myös vuoden 2022 Luovuutta-lehteemme!