artikkeli

Monikulttuurisen osaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa

Teksti
Johanna Pitkänen

Äänekoskella varhaiskasvattajat valmistautuivat kohtaamaan kuntaan saapuvat kiintiöpakolaisperheet 29.8.2018 järjestetyssä Valmiina kohtaamaan – Monikulttuurisen osaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa -koulutuksessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtorin Helena Anttilan kanssa valmentamassa oli Äänekosken kaupungin kotouttamisen palveluohjaaja Noora Dal Maso, joka kertoi maahanmuuttajaperheiden kanssa työskentelyssä varhaiskasvattajalta vaadittavan kielimuurin, kulttuurien törmäämisen ja omien asenteidensa kohtaamisen vuoksi kärsivällisyyttä, rohkeutta olla avoin sekä yhteisiä pelisääntöjä. Kielen oppiminen ja kehittäminen nousevat merkityksellisiksi osaamisen kehittämisen kohteiksi maahanmuuttajalasten kanssa.

Asioita, joita Noora Dal Mason mukaan kannattaa ottaa puheeksi maahanmuuttajaperheen kanssa, ovat lapsen päivälepo ja sen käytänteet, terveys, pukeutuminen ja ulkoilu, ruokailu, leikkiminen sekä uskontoon liittyvät asiat. On hyvä keskustella myös varhaiskasvatuksen ryhmätuokioista, joissa kieltä ymmärtämättömän lapsen keskittyminen voi vaikeutua. Hänen kokemuksensa mukaan kommunikointia helpottavat omat kuvakortit lapselle ja vanhemmille. Kuvitettu reissuvihko, leikkitaulu ja toimintaohjeet sekä kuvallinen viikko- ja päiväohjelma helpottavat myös kommunikointia maahanmuuttajaperheen kanssa.

Kuvat: Noora Dal Maso 2018

Kirjoittaja: Johanna Pitkänen

Artikkeli on tuotettu Kotopaikka -ESR-hankkeessa.

Kuvia erilaisista kuvakorteista lasten kanssa tehtävään työhön