Opettajaksi Suomeen OSU -koulutus

Täydentäviä pedagogisia opintoja ja yleinen pedagoginen pätevyys opettajan työhön Suomessa. Koulutukseen voi hakea mukaan, jos hakijalla on ulkomailla suoritettuun opettajantutkintoonsa Opetushallituksen myöntämä rinnastamispäätös. Toinen Opettajaksi Suomeen -koulutus käynnistyi syksyllä 2022. 

Nainen kouluttaa aikuisryhmää

Koulutus on tarkoitettu opettajalle, jolla on

 • korkeakoulutasoinen opettajankoulutus, joka on suoritettu ulkomailla
 • tutkinnon tunnustamiseen liittyvä rinnastamispäätös, jonka on myöntänyt Opetushallitus 
 • työkokemusta. 

Miten pääsen Opettajaksi Suomeen OSU -koulutukseen?

Ennen koulutuksen aloittamista sinulla täytyy olla Opetushallitukselta saatu rinnastamispäätös, jossa kerrotaan, mitä täydentäviä opintoja sinun täytyy suorittaa. Alta löydät koulutuksen esitteen sekä ohjeita.  

Hakuaika hankkeen koulutuksiin on päättynyt.

Voit tiedustella vapaita paikkoja projektin vastuuhenkilöltä: Anna Leppäkorpi, etunimi.sukunimi @jamk.fi 

Haluaisitko tulla mukaan uraohjauksen ryhmään, josta saat tietoa ja tukea työn saamiseen Suomessa? Tutustu uraohjauksen ryhmään tästä

Ohjeita ja tietoa hakijalle: 

Hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet

Koulutukseen hakeutuvalla täytyy olla: 

 • Opetushallituksen päätös tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon ja opettajankoulutukseen

 • Korkeakoulututkinto: 

  • Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova: Säädösten perusteella hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto). Sosiaali- ja terveysalan hakijalla tulee olla joko ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. 

  • Tanssialan ja sirkusalan koulutuksen suorittaneet hakijat voivat ilmoittaa hakututkinnoksi korkeakoulututkinnon tai kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot. 

  • Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova: Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto.
   Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajaksi voidaan tässä haussa tulkita hakija, joka on opiskellut ylemmässä korkeakoulututkinnossa pääaineena esimerkiksi kielitieteitä, filosofiaa, psykologiaa, teologiaa, kirjallisuutta, kulttuurien tuntemusta, tilastotiedettä, matematiikka, fysiikkaa, kemiaa, politiikkatieteitä, oikeustieteitä, terveyskasvatusta. 

Lisäksi edellytetään:

 • Riittävää suomen kielen taitoa. Hakijan tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä. Kielitaitoa tuetaan koulutuksen aikana.
 • Verkko-opiskeluvalmiudet sekä yleiset tieto- ja viestintätekniset perustaidot ja -tiedot.

Opiskelijoiden valinta: 

Hakijoiden valinta Opettajaksi Suomeen -koulutukseen perustuu valintahaastatteluun. Valintahaastattelu pisteytetään. Hakijat valitaan haastattelussa saatujen pisteiden perusteella.

Jos hakukelpoisuuden täyttäviä hakijoita ei ole riittävästi tai opiskelijaryhmä ei tule täyteen, koulutuksen hakuaikaa jatketaan tai avataan uusi haku. Siitä tiedotetaan tällä verkkosivulla. 

Valintaperusteet: 

Mikä on rinnastamispäätös?

Jos olet suorittanut opettajan tutkinnon ulkomailla ja haluat työskennellä opettajana Suomessa, tarvitset sitä varten tutkinnon tunnustamispäätöksen. Tämän päätöksen antaa Opetushallitus. Yleensä tunnustamiseen liittyy rinnastamispäätös.

Rinnastamispäätöksessä määrätään, kuinka paljon sinun täytyy suorittaa täydentäviä opintoja Suomessa. 

Täydentävät opinnot voit suorittaa esimerkiksi jossain ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Suomessa on viisi ammatillista opettajakorkeakoulua. 

Opettajaksi Suomeen -koulutuksessa voit suorittaa opintoja, jotka rinnastamispäätöksessäsi on määritelty. 

Hakemuksen liitteet

Hakulomakkeeseen tarvitaan liitteeksi seuraavia: 

A. kopio hakukelpoisuuteen vaadittavan tutkinnon todistuksesta 
B. kopio Opetushallituksen rinnastamispäätöksestä
C. kopio tai kopiot työtodistuksista (oman alan työkokemus)
D. kopio tai kopiot suoritetusta kielikoulutuksesta tai kielitestituloksesta

Liitteiden lähettäminen: Saat ohjeet erikseen. 

Kysy lisää:

Anna Leppäkorpi

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357

Katariina Jouhiaho

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358

Opettajaksi Suomeen -koulutukset 2021-2022

Ajankohtaista

Lisätietoja myös seuraavissa uutisissa: 

Koulutuksen hinta

Opettajaksi Suomeen OSU -koulutukseen osallistuminen on maksutonta kohderyhmään kuuluville. Opiskelija vastaa itse ruokailukustannuksista sekä mahdollisista majoitus-, matka- ja oppimateriaalikustannuksistaan.

Koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Ajankohtaista

Uutinen

Uusi haku Opettajaksi Suomeen -koulutukseen alkaa Jamkissa – koulutus tarkoitettu maahanmuuttajaopettajille 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) ammatillisessa opettajakorkeakoulussa järjestetään syksyllä 2022 koulutus, jolla ulkomailla opettajaksi valmistuneet voivat täydentää osaamistaan ja saada yleisen pedagogisen pätevyyden.

Uutinen

Kohti yhdenvertaista Ohjaamoa - uutta materiaalia OSMO2-projektilta

Moninaisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen vaikuttaa myös nuorten hyvinvointiin ja hyvään arkeen. Yhdenvertaisuutta edistävä toimintakulttuuri on tarpeellista myös Ohjaamoissa, jotka ovat keskeisiä nuorten kohtaamisessa.