OSU-projekti

Opettajaksi Suomeen - OSU parantaa maahanmuuttajataustaisten opetusalalle tähtäävien pääsyä opintoihin ja koulutettujen opettajien työllistymisvalmiuksia.

Naisopettaja seisoo ja nojaa oveen hymyillen luokkatilan ovella

Valmistuttuaan ulkomaalaistaustaiset opettajat jäävät usein ilman työtä, ja ulkomailla opettajaksi kouluttautuneen polku opettajan työhön Suomessa voi olla haastava. Hanke varmistaa, että opettajien ammattitaito ei mene hukkaan, vaan he työllistyvät paremmin koulutustaan vastaaviin töihin Suomessa. Hankkeessa kehitetään myös työllistymistä tukevaa uraohjausta ja kieliopetusta, joita voidaan ottaa käyttöön jatkossa ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt?

Ajankohtaiset uutisemme löydät etusivulta

Miksi?

Omat täydentävät opinnot
Monikulttuuristen opiskelijoiden määrä kasvaa eri oppilaitosasteilla, minkä vuoksi myös eri kulttuureista tulevia opettajia tarvitaan entistä enemmän.

Täydentäviin opintoihin pääseminen ei ole välttämättä helppoa. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen opintoihin on haettava yhteisen haun kautta. Monella hakupisteet jäävät liian pieniksi mm. työkokemuksen puuttumisen vuoksi. Myös koulutuksen toteutusaika voi olla liian pitkä niille opettajille, joiden tarvitsee suorittaa ainoastaan 15 op opettajan työn kelpoisuutta varten. OSU-koulutus tarjoaa maahanmuuttajataustaisille opettajille oman polun täydentäviin opintoihin ja edelleen työelämään. 

Miten?

OSU-projekti kehittää:
Parannetaan ja helpotetaan maahanmuuttajataustaisten opettajien pääsyä opetusalalle opintoihin sekä vahvistetaan koulutettujen opettajien työllistymisvalmiuksia.

Kokeillaan niille opettajille, joilla on Opetushallituksen ehdollinen rinnastamispäätös, erillishakua yksilöllisiin täydentäviin opintoihin.

Kohderyhmän työllistymistä tuetaan kielitaidon vahvistamisen, uraohjauksen, harjoittelun ja verkostojen rakentamisen keinoin.

Kehitetään ammatillisten opettajakorkeakoulujen hakuprosessia niin, että maahanmuuttajien pääsy opintoihin sujuvoituisi jatkossa.

Opettajaksi Suomeen -koulutus

Onko sinulla opettajankoulutus, joka on suoritettu muualla kuin Suomessa? Opettajaksi Suomeen -koulutuksessa täydennät opintojasi ja saat yleisen pedagogisen pätevyyden, jota tarvitaan opettajan työhön. Myös uraohjausta tarjolla syksyllä 2022!

Opettajaksi Suomeen OSU -hanke toteutetaan 5 ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteistyössä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu. Muina toteuttajina ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan 2021-2022. 

Ota yhteyttä

Anna Leppäkorpi

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Kotopaikka2

Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun. Maahanmuuttajien työllistymiseen ja yritysten työvoimapulaan tukea Keski-Suomen kunnissa!

Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektissa kehitettiin monikulttuurisen osaamista yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen ja niiden yhteistyökumppaneiden kanssa.