Opettajaksi Suomeen OSU

Ulkomailla opettajan tutkinnon suorittanut tarvitsee Suomessa opettajan työtä varten virallisen opettajan kelpoisuuden. Opetushallitus voi määrätä, että sen saamiseksi täytyy suorittaa joitakin täydentäviä opintoja. Opettajaksi Suomessa - OSU -projekti tarjoaa opettajille pätevöittäviä opintoja sekä uraohjausta ja työllistymisen tukea, jotka helpottavat opettajan polkua työelämään. 

Nainen kouluttaa aikuisryhmää

Opettaja, tarvitsetko tukea työllistymiseen tai tutkintoa täydentäviä opintoja?

Opettajaksi Suomeen - me tarjoamme 2 polkua opettajille: 

A. Täydentävät opinnot ja B. Uraohjauksen polku 

A.

Täydentäviä opintoja opettajille
Opettajille, jotka tarvitsevat opettajan työn pätevyyttä varten täydentäviä opintoja. Opettajaksi Suomeen -koulutus sisältää yksilölliset pedagogiset opinnot, suomen kielen opintoja ja opetusharjoittelua.

Ensimmäinen koulutus järjestettiin syksystä 2021 kevääseen 2022. Toinen ryhmä opiskelee 2022-2023.

B.

Uraohjausta opettajille
Työttömille maahanmuuttajataustaisille opettajille, jotka ovat suorittaneet opettajankoulutuksen muualla kuin Suomessa.
Uraohjausta, tukea työllistymiseen, suomen kielitaidon vahvistamista ja verkostoitumista.
Aloitimme lokakuussa 2022. Tähän voivat osallistua A-polun koulutukseen osallistuneet ja muut maahanmuuttajataustaiset opettajat. 

Ajankohtaista: 

OSU - Opettajaksi Suomeen -hanke mukana kehittämässä opettajankoulutuksen täydentäviä opintoja

Olemme kehittäneet Opetushallituksen kanssa täydentävien opintojen tarjoajien yhteistyötä, jotta niistä tulisi opiskelijalähtöisempiä. Yhteistyön kehittämisellä pyritään myös jakamaan paremmin tietoa opintoja tarjoavien organisaatioiden kesken siitä, missä ja millaista koulutusta tarjotaan. Kaikki korkeakoulut ovat kutsuttuina. Opetushallitus järjesti 30.3. avoimen keskustelutilaisuuden, jossa aihetta käsiteltiin ja myös OSU-projekti oli esillä. Tilaisuus oli valmisteltu kaikkien täydentäviä opintoja tarjoavien toimijoiden, SIMHE-ohjaajien ja Opetushallituksen kanssa.
 

Opettajaksi Suomeen -koulutus käynnissä 

Opettajaksi Suomeen OSU -hankkeen tarjoamia täydentäviä opintoja ulkomailta Suomeen muuttaneille opettajille. Koulutuksen avulla saa yleisen pedagogisen kelpoisuuden, jota tarvitaan opettajan työhön Suomessa. Koulutuksen jälkeen voi hakea lopullista rinnastamispäätöstä Opetushallitukselta. Se antaa pätevyyden toimia opettajana Suomessa. 

Opettajaksi Suomeen -koulutus

Onko sinulla opettajankoulutus, joka on suoritettu muualla kuin Suomessa? Opettajaksi Suomeen -koulutuksessa täydennät opintojasi ja saat yleisen pedagogisen pätevyyden, jota tarvitaan opettajan työhön. Myös uraohjausta tarjolla syksystä 2022 alkaen.

Vanhempia uutisia ja lisätietoja:

Ota yhteyttä:

Anna Leppäkorpi

Asiakkuuspäällikkö, Key Account Manager
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504430357

Opettajaksi Suomeen -koulutus

Onko sinulla opettajankoulutus, joka on suoritettu muualla kuin Suomessa? Opettajaksi Suomeen -koulutuksessa täydennät opintojasi ja saat yleisen pedagogisen pätevyyden, jota tarvitaan opettajan työhön. Myös uraohjausta tarjolla syksystä 2022 alkaen.