Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

OSMO2-projektissa jatkettiin OSMO-projektissa hyväksi havaittuja monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tapoja yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa. 

Piirroshahmoja OSMO2-projektin logon ympärillä

OSMO2:ssa toteutettiin Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti. Erityistä huomiota kiinnitettiin Ohjaamojen yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja asiakkaiden osallisuutta lisäävän osaamisen kehittämiseen. 

Ajankohtaista

Muu tuki monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittämiseen:

  • Monikulttuurinen osaaminen Ohjaamotyössä (3 op) -kirjekurssi: Kirjekurssi toteutettiin projektissa 3 kertaa. Niiden toteutukset saivat huippupalautteita!
  • Työpajat Ohjaamopäivillä: OSMO2-projekti on aina mukana myös valtakunnallisilla Ohjaamopäivillä. Esim. vuonna 2020 järjestimme kaksi työpajaa: Hyvinvoinnin huoltoasema ja Vinkkejä yhdenvertaiseen etäohjaukseen. Materiaaleista voit tiedustella projektin työntekijöiltä. #ohjaamopäivät 
  • Verkkokurssina tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoja: Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa -verkkokurssi 5 op perehdytti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoihin Ohjaamoissa työskenteleviä ja muita ohjausalalla työskenteleviä.
    OSMO2-projekti ja Potentiaali – Stereotypioita purkava ohjauksen kehittämishankkeen  yhteistyönä toteutettu pilottikoulutus järjestettiin verkko-opintoina tammi-huhtikuussa 2021. Mukaan otettiin 25 osallistujaa järjestävien hankkeiden kohderyhmistä. 
  • Monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittämistyö sisälsi vuonna 2021 myös Ohjaamoille tarjottua tukea digiloikkaan eli esimerkiksi ohjaukseen verkossa.  

Monikulttuurisen osaamisen materiaalia

Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki

Työkalupakki sisältää monenlaista materiaalia (mm. videoita) oman ja Ohjaamon osaamisen kehittämiseksi. Siirry Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkiin

Yhdenvertaisuusosaaminen

Vuosina 2020-2021 kehitettiin myös Ohjaamoiden yhdenvertaisuusosaamista. Tuotettua yhdenvertaisuusmateriaalia voidaan hyödyntää ohjauksessa ja opetuksessa myös muissa organisaatioissa. 

Katso OSMO2-videot!

Mikä OSMO2-projekti on? Mitä se tekee ja miksi?

Näihin kysymyksiin löydät vastaukset infovideoiltamme.

Ota yhteyttä

Riikka Michelsson

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322514