Ohjaamo-valmennukset

OSMO2 toteutti Ohjaamoille ja yhteistyöverkostoille sparrauksia, valmennuksia ja koulutuksia monikulttuurisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Suunnittelimme koulutusten rakenteet ja sisällöt asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä Ohjaamoiden kanssa.

Valmennuksia ja koulutuksia on järjestetty niin lähi- kuin verkko-opetuksen keinoin. 

Valmennusten sisältö

OSMO2-valmennukset ovat sisältäneet muun muassa seuraavia osa-alueita: 

  • kieli- ja kulttuuriosaaminen 

  • monikulttuurinen ohjausosaaminen

  • toimintaympäristöosaaminen 

  • ohjaajan itsetuntemus ja hyvinvointi

  • yhdenvertaisuus, osallisuus, saavutettavuus sekä turvallinen tila.

Näiden osa-alueiden pohjalta rakensimme asiakas- ja tarvelähtöisen kokonaisuuden Ohjaamolle.

33

Ohjaamoa
mukana OSMO2-hankkeen toiminnassa.

144

Osallistujaa
mukana projektin valmennuksissa ja muussa toiminnassa.

Esimerkkejä Ohjaamojen valmennuksista

Kirkkonummi 11/2020

  • Nuorten maahanmuuttajien palvelupolut kotoutumispalveluiden jälkeen

  • Nuorten maahanmuuttajien päihteidenkäytön kysymykset ja puheeksiotto

Kirkkonummen valmennukset järjestettiin Ohjaamon toiveiden mukaisesti kahtena aamupäivänä 20.11. ja 30.11.2020. Valmennuksia edelsi tiivis yhteistyö Kirkkonummen Ohjaamon työntekijöiden kanssa, tarvekartoitus ja ohjelman suunnittelu. Ohjaamon tarvekartoituksessa tuli ilmi heidän tarpeensa saada kohdennettua tietoa kotoutumisprosessin päättymisen vaiheesta sekä maahanmuuttajataustaisten nuorten päihdekasvatuksesta. Näistä syistä valmennukset toteutettiin yhteistyössä OSMO2-projektin, Ehyt Ry:n ja Pakolaisavun Kurvi-toiminnon kanssa. Aamupäivät sisälsivät alustuksen edellä mainituista teemoista ja keskustelua Ohjaamon työntekijöiden kanssa alustusten sisällöistä. 

Turku 10-11/2020

  • Suomeen saapumisen prosessit ja palvelurakenteet maahanmuuttajanuoren ympärillä 

  • Terveyshyvinvointi, erityisesti maahanmuuttajanuoren seksuaalinen hyvinvointi ja siihen liittyvät tabut ja kysymykset

Turun valmennuksien osalta päädyttiin järjestämään valmennukset kahtena aamupäivänä 30.10. ja 13.11.2020. Valmennuksia suunniteltiin yhteistyössä Turun Ohjaamon työntekijöiden kanssa. Heidän kanssaan tavattiin tarvekartoituksen ja ohjelman suunnittelun merkeissä. Ohjaamon tarvekartoituksessa ilmeni, että he toivoivat kohdennettua tietoa kotoutumisprosessista sekä maahanmuuttajataustaisen nuoren seksuaalisen kasvun tukemisesta. Erityisteemoihin liittyvistä tarpeista johtuen valmennukset toteutettiin yhteistyössä Vigor-hankkeen, Kurvi-hankkeen ja OSMO2-projektin kanssa. Valmennukset rakentuivat teemoihin liittyvistä alustuksista sekä niiden pohjalta käydyistä yhteisistä keskusteluista Ohjaamon työntekijöiden kanssa. 

Esimerkki valmennusprosessista:

Nuolet kulkevat ylhäältä alaspäin vaiheiden läpi: Yhteydenotto, Tarvekartoitus Ohjaamon kanssa ja valmennuksen suunnittelu, Valmennus esim. 2 aamupäivää sekä lopussa Palaute.

Kajaani 5-6/2021: Kieli- ja kulttuuritietoinen ohjaus Ohjaamoissa, etäohjaus. Etäohjauksen haasteet saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Hämeenlinna 5/2021: Monikulttuurinen ohjausosaaminen ja nuorten maahanmuuttajien palvelupolut

Kotka/Kouvola 4-5/2021: Maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelun kehittämistarpeet

Joensuu 5/2020: Monimuotoinen Ohjaamo. Ohjaajan oma hyvinvointi, kulttuurisensitiivisyys, toiseutta rakentavien käytäntöjen tunnistaminen

Espoo 4/2020: Maahanmuuttaja-asiakkaat Ohjaamon neuvonnassa. Palvelujärjestelmä, neuvontatyön työkalut, asiakkaan kohtaaminen.

Kotka 2/2020: Yleiskatsaus maahanmuuttoon ja kotoutumistoimiin, nuorten kotoutuminen. Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden jälkihuolto, nuorten maahanmuuttajien palvelupolut.

Ota yhteyttä

Riikka Michelsson

Lehtori, Senior Lecturer
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322514