artikkeli

Liikuttavia kohtaamisia lähiluonnossa

Teksti
Milja Leskinen
Kuva
Mikko Vähäniitty
Kaisa Koivuniemi

Myönteisillä luontokokemuksilla on monipuolisia vaikutuksia hyvinvointiin. Hyvä luontokokemus voi olla kehollinen ja moniaistinen: luonnossa kulkeminen liikuttaa ja vähentää stressiä.

Luontoympäristöjä ja luontolähtöisiä menetelmiä on käytetty perheiden hyvinvoinnin edistämistyössä Likesin Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja tuoda näkyväksi liikkumisen merkitys osana perheitä kohtaavien työntekijöiden työotetta ja keinovalikoimaa.

”Yhteinen hetki lähiluonnossa voi tuoda työntekijän ja perheen tai nuoren kohtaamiseen uusia näkökulmia”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Kaisa Koivuniemi.

Luontolähtöisiä menetelmiä kokeilleet työntekijät huomasivat luonnon olevan neutraali ympäristö ja suopea paikka vaikeidenkin asioiden käsittelyyn asiakastyössä. Lisäksi koettiin, että liikkumisen kautta käsiteltäviin asioihin on helpompi tarttua. ”Rinnakkain kävely ja keskustelu luonnossa ovat omiaan lisäämään kokemusta tasavertaisuudesta. Työntekijä-asiakasvuorovaikutuksen lisäksi luontokohtaaminen voi tuoda uutta myös perheen tai muutoin läheisten ihmisten vuorovaikutukseen.”

Luontokohtaamista varten ei tarvitse erikseen järjestää ponnisteluja vaativaa luontoretkeä. Myös suurissa kaupungeissa puistot, metsät ja vesistöt sijaitsevat tavallisesti kohtuullisen matkan päässä. ”Lyhyetkin visiitit lähiluontoon lisäävät jaksamista, vireyttä, liikettä ja mielen hyvinvointia arjessa.”