artikkeli

Kotoutumisen ja monikulttuurisuuden klinikkapäivä 19.11.2018 Kyyjärvellä hankeyhteistyössä

Teksti
Aino Koskinen, Nina Paananen

Kyyjärvellä Kotopaikan toimenpiteet etenevät ansiokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Teemapäivässä saimme myös palautetta kehitteillä olevasta työnhaun sivustosta maahanmuuttajille.

Kyyjärvellä vietettiin ohjauksen, neuvonnan ja palveluiden teemapäivää, jossa esiteltiin maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä palveluja alueen toimijoille ja asukkaille. Teemapäivä järjestettiin hankeyhteistyössä Kyyjärven kunnan, Kotopaikka-, Yhdessä enemmän- ja Yhdessä ei olla yksin –hankkeiden sekä Monikko ry:n kanssa. Kotopaikka-hankkeen toteuttajista mukana olivat Aino Koskinen ja Nina Paananen Jyväskylän palvelualan opistolta.

Päivän aikana Aino ja Nina kertoivat teemapäivään osallistuneille Kotopaikka-hankkeen tavoitteista ja toimista yleisesti sekä Kyyjärven osalta, jossa hankkeen toimenpiteitä on ansiokkaasti ja asiakaslähtöisesti lähdetty edistämään. Teemapäivässä esiteltiin ensimmäisen kerran Kotopaikka-hankkeessa työstettävä, maahanmuuttajille suunnattu työn hakemiseen liittyvä sivusto, jonka ulkoasuun ja sisältöön saatiin maahanmuuttajaosallistujilta mukavasti palautetta. Teemapäivä tarjosi myös oivan mahdollisuuden suunnitella Kyyjärvelle suunnattuja Kotopaikka-hankkeen toimenpiteitä.

Kotopaikka-hankkeen tavoitteena on vastata kunnissa tunnistettuun tarpeeseen kehittää henkilöstön monikulttuurisuusosaamista ja kotouttamisen palveluita. Yhdessä kohdekuntien kanssa suunnitellen kuntaan räätälöidään asiakaslähtöisesti monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen valmennuksia, maahanmuuttajien suomalaisen työelämän pelisääntöosaamisen koulutuksia, rakennetaan ja tuetaan maahanmuuttajien työllistymispolkukokeiluja, tarjotaan maahanmuuttotyötä tekevän työlle tukea vertaisryhmäkeskusteluista sekä kuvataan maahanmuuttajia paikkakunnalla palveleva verkosto.

Hankkeen kohdekuntia ovat Kyyjärven lisäksi Viitasaari, Saarijärvi, Äänekoski, Laukaa, Keuruu ja Jämsä sekä perusturvaliikelaitos Saarikka. Kotopaikka-hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Gradia, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän kristillinen opisto ja Jyväskylän palvelualan opisto. Kotopaikka-hanke jatkuu myönteisen jatkoaikapäätöksen myötä 31.7.2019 asti.

Kirjoittajat:

opintovastaava Aino Koskinen ja opettaja Nina Paananen, Jyväskylän palvelualan opisto

Artikkeli kirjoitettiin osana Kotopaikka -ESR-hankkeen toimintaa.