Projekti

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OSMO2
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.4.2019 - 30.11.2021
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Projektin valmennuksista ja tuesta ajankohtaiset tiedot verkkosivulla: www.jamk.fi/osmo2 

Tietoa projektista

OSMO2 – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimi tiiviissä yhteistyössä Osaamiskeskus Koordinaatin ja TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa, URAA!- ja ONNI- sekä KOHTAAMO-projektien kanssa.

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti jatkoi OSMO-projektissa hyväksi havaittuja monikulttuurisen osaamisen kehittämisen tapoja yhdessä paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kanssa sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja Ohjaamojen tukihankkeiden kanssa. OSMO2:ssa toteutettiin Ohjaamoissa työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa koulutuksia, sparrauksia ja valmennuksia tarve- ja asiakaslähtöisesti - myös verkossa. Tavoitteena oli varmistaa ohjauksen ja Ohjaamoiden saavutettavuus myös monikulttuurisesta näkökulmasta sekä lisätä Ohjaamoissa toimivien kykyä palvella maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.

OSMO2-projektissa syvennettiin monikulttuurista osaamista siten, että Ohjaamoille määritellyt toimintaperusteet (Ohjaamotoiminnan perusteet 2018) – erityisesti osallisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus  – otetaan huomioon myös maahanmuuttajien näkökulmasta. Projektissa pyrittiin lisäksi systematisoimaan osaamisen kehittämisen johtamista sekä kehittämään Ohjaamojen toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä niin, että saavutettavuus, osallisuus ja yhdenvertaisuus aidosti toteutuisivat myös maahanmuuttajien näkökulmasta.

OSMO2-projektissa
  1. levitettiin OSMOssa kehitetyn monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkia ja jatkettiin monikulttuurisen osaamisen kehittämistä (osaamisen kehittämisen näkökulma)
  2. kehitettiin Ohjaamoiden toiminnallisia rakenteita ja käytänteitä (systemaattinen ja rakenteellinen kehittäminen) sekä
  3. kehitettiin monikulttuurisen ohjauksen käsikirjaa (ohjauksen saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden näkökulma).


Verkkomateriaalit ovat vapaasti Ohjaamojen käytettävissä myös projektin päättymisen (31.11.2021) jälkeen osoitteessa oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus .

Yhteyshenkilöt

Riikka Michelsson, projektipäällikkö, riikka.michelsson ( at ) jamk.fi, puh. 040 532 02514
Marjo Varjoluoto, projektisihteeri, marjo.varjoluoto ( at ) jamk.fi, puh. 040 671 9602