artikkeli

Kehotietoisuutta oppilaitoksiin - pilottina Sibelius-lukion psykologian opiskelijat

Teksti
Hanna-Mari Peotta, Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kuva
Minka Kallio

Kurtistuuko otsa, jomottaako niskoja, onko hengitys pinnallista, kun koeviikko tai jännittävä hetki lähestyy? Vai tunnetko kehossa kuplivaa ja kihelmöivää iloa onnistumisen tai ihanan ihmisen kohtaamisen seurauksena? Kehomme on viisas, koska se reagoi usein mielentiloihimme ennen tietoista mieltämme. Esimerkiksi kuormittavat ajatukset, kuten kiireen tuntu tai suorituspaineet, saattavat ensin tuntua kehollisina reaktioina ja vasta sen jälkeen ajatuksina ja tunteina. Näiden kehollisten reaktioiden tunnistaminen ja kuuntelu on tärkeä hyvinvointitaito. Sitä kutsutaan kehotietoisuudeksi.

Opiskelijoita makaa luokkahuoneen lattialla joogamattojen päällä.

Nykyajan elämäntavat ja vaatimukset etäännyttävät meidät helposti oman kehomme ja sen reaktioiden huomioimisesta. Yleistyneet haasteet jaksamisessa ja palautumisessa ovat merkki siitä, että syystä tai toisesta kehon viestejä ei kuulla tai huomioida ajoissa. Myös istumisesta johtuvasta pitkästä paikallaanolosta ja ylipäätään kehon vääränlaisesta kuormittumisesta juontuvat jännitykset ja kiputilat vaivaavat monia. Nämä ovat ajankohtaisia ja tärkeitä teemoja myös opiskelijoiden elämässä.

Mieli liikkeelle -hanke tarjoaa kehotietoisuustyöpajoja pilottioppilaitoksilleen toisella asteella ja korkeakouluissa kevään 2023 aikana. Työpajojen keskeinen tavoite on selvittää, kokevatko opiskelijat kehon kuunteluun ja tarkkailuun liittyvät harjoitteet hyödyllisinä. Hyvinvoinnin vahvistaminen kokemuksellisesti omaan kehoon syventymällä on yksi keino tukea opiskelukykyä ja tulevaa työkykyä. Juuri kehoon ja sen tuntemuksiin syventymällä voidaan ymmärtää, minkälaiset tekijät heikentävät ja vahvistavat hyvinvointiamme. Toisaalta kehollisten harjoitteiden kautta voidaan purkaa kuormitusta ja pahoinvointia.

Kokeilu alkoi tammikuussa Sibelius-lukion psykologian kursseilla, jossa pääsimme syventämään kehon ja mielen yhteyttä kehotietoisuusharjoitusten avulla. Mieli liikkeelle -hankkeen asiantuntija Hanna-Mari Peotta ohjasi työpajoja, joissa kehon viestien merkitystä pohdittiin palautumisen, itsensä rauhoittamisen sekä kehon linjauksen ja ryhdin näkökulmasta. 

Kehotietoisuutta syvennettiin pysähtymällä itsensä äärelle, kuuntelemalla kehon aistimuksia ja tuntemuksia sekä rauhoittumalla. Harjoitusten tarkoitus oli ohjata opiskelijat tuntemaan kehoaan sisältäpäin. Työpajan harjoitteissa keskityttiin liikkeen tai asennon aistimiseen, tunnusteluun ja kokemiseen. Tavoitteena oli irtaantua suorittamisesta sekä niin sanotusta oikeasta tavasta tehdä harjoitteita ja hakea omaa, luontevaa tapaa olla kehossaan sekä liikuttaa kehoaan. Keskeistä työskentelyssä oli hengityksen lempeä tarkkailu ja hidastaminen. 

Opiskelijat kokivat työpajan hyödyllisenä. Keskusteluissa tuli esille, että vireystilan suuret vaihtelut ovat yleisiä opiskeluarjessa. Yhtäältä koettiin liiallista vireyttä, joka vaikeuttaa keskittymistä, rauhoittumista ja rentoutumista. Toisaalta koettiin alivireyttä, joka ilmenee opiskelijoiden kertomuksissa asioiden lykkäämisenä ja aikaansaamattomuutena. Avoimessa palautteessa opiskelijat painottivat rentoutumisen merkitystä opiskelupäivän aikana. Lisäksi tehtiin uusia oivalluksia omasta kehosta ja huomioita siitä, että rentoutuminen ei olekaan aina niin helppoa.

Meillä on koulussa paljon isoja projekteja koko ajan. Tarvitaan rentoutusta, kun väsyttää. Pitää tehdä niin paljon.

Aivan ihana tunti ❤️. Rentoutti ja virkisti. Oikeasti hyödyllisiä asioita. Kiitos ❤️.

Huomaa asioita kehostaan, mitä ei yleensä huomaa.

Pidin erityisesti rentoutumisharjoituksista. Mielestäni on hyvä, että kehotietoisuutta opetetaan kouluissa.

Reippaammat liikkeet herätti ja toi energiaa. Paikallaan olosta tuli vähän levoton olo.

Myös Sibiksen psykologian opettaja Minka Kallio kokee kehollisuuden vahvistamisen tärkeäksi psykologian oppiaineen sisällöissä.  "Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Kehoa ja mieltä ei oikein voi erottaa. Mieli vaikuttaa kehoon ja keho vaikuttaa mieleen. Tunteet ja mielialat ilmenevät paitsi mielessämme myös kehossamme. Toisinaan keho voi olla suorempi ja jollakin tasolla rehellisempikin väylä tunteisiimme. Keho ei niin helposti valehtele! On tärkeää oppia tunnistamaan oman kehon tuntemuksia ja tulkitsemaan sen viestejä", Kallio sanoo.

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuus toteutetaan 15.12.2021–30.6.2023 osana koronapandemian tukitoimia. Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden mielen hyvinvointia ja opiskelukykyä liikkumisen sekä toiminnallisten ja kehollisten menetelmien keinoin. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria korkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Hankkeen rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).  

Lähteet:

Anttila, Eeva. 2013. Koko koulu tanssii. Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä. Teatterikorkeakoulu.

Kalaja, Merja. 2023. Liikuntapedagogiikan lehtori. Opetusmateriaali kehotietoisuusharjoittelusta.

Palomäki, Karita & Siira, Juha. 2022. Kehon viisaat viestit. Kirjapaja.

Lisätietoja

Hanna-Mari Peotta

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504325494