artikkeli

Varhaiskasvattajien työhyvinvoinnissa saatu parannuksia strategisilla toimilla

Jyväskylässä Huhtasuon päiväkodissa työhyvinvointisatsaukset ovat kantaneet hedelmää. Hyvät tulokset kannustavat jatkamaan hyväksi havaittuja käytäntöjä. Työhyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukeminen vaatii kuitenkin strategiatason hyvinvointijohtamista ja riittäviä resursseja.

Henkilöt kiipeilyvarusteissa.

Huhtasuon päiväkoti on ollut yksi niistä pilottiyksiköistä, joissa Työ- ja toimintakykyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle (Vape)-hanke on mahdollistanut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella henkilöstön työhyvinvointia edistävien toimien kehittämistä.

– Tiimien toimivuus ja yhteinen keskustelu ovat varhaiskasvatuksessa kaiken a ja o. Siksi yhteisöllisyyteen on panostettu meillä erityisesti, kertoo Huhtasuon päiväkodin johtaja Taru Lahtinen. Yhteisöllisyys näkyy nykyään Huhtasuon päiväkodissa yhteisinä tempauksina, jollainen järjestettiin toukokuun lopulla tyhy-tiimin toimesta. Virkistysiltapäivässä hymy oli herkässä ja kiipeilyvarusteet kovassa käytössä.

– Porukka on hitsautunut yhteen ja nykyään esimerkiksi käydään työporukan kanssa iltaisin pelaamassa sulkapalloa päiväkodin salissa, joka on otettu henkilöstön omatoimiseen käyttöön, kuvailee vakaopena toimiva Anni Nättinen Huhtasuon päiväkodista.

Yksikössä tänä keväänä vierailleet ulkopuolisetkin ovat huomanneet työyhteisön uuden hyvän meiningin ja vieläpä maininneet asiasta! Se osoittaa, että työhyvinvointitoimilla on saavutettu jo konkreettisia muutoksia työilmapiirissä, Lahtinen iloitsee.

Myönteisten tulosten taustalla on aktiivisia työhyvinvointitoimia, joita on toteutettu viime vuoden ja kevään 2023 aikana. Huhtasuon päiväkodissa on kokeiltu esimerkiksi Sparky-työyhteisösovellusta, jolla on mahdollista kehittää työyhteisön tunnetaitoja sekä johtaa työyhteisön työhvyinvointia tietoperusteisesti. Sparky koettiin hyödylliseksi kokeiluksi, sillä sen avulla yhteisössä asioiden puheeksi ottaminen helpottui. Sovelluksen konkreettisten visualisointien avulla tiimeille tarjoutui uusia mahdollisuuksia työn reflektointiin ja yhteiseen pohdintaan.

Nyt yksikköön on nimetty tiimivastaavia, jotka pitävät työhyvinvointiasioita esillä arjessa ja kannustavat omaa tiimiään avoimeen keskusteluun käytäntöjen edelleen kehittämiseksi. Vastuuhenkilöiden avulla hyvät käytännöt on määrä vakiinnuttaa hankkeen jälkeiseen aikaan.

– Työpaikalla on tärkeää huomioida sekä henkinen että fyysinen puoli. Ne molemmat ovat olleetkin hyvin esillä yksikkömme arjessa, tiimivastaavaksi nimetty Nättinen pohtii. Hänen mukaansa Huhtasuon päiväkodissa toteutettujen työhyvinvointitoimien kaltaisia satsauksia kannattaa kokeilla muissakin yksiköissä.

Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen vaatii resursseja ja strategian luomista. Vape-hankkeen projektipäällikkö Teemu Ripatti näkee uuden hallitusohjelman sisältämän Suomi liikkeelle -ohjelman hyvänä tukena Vape-hankkeessa jo testatuille toimenpiteille.

– Ohjelman tavoitteena on tukea liikunnallisen elämäntavan edistämistä myös työikäisten fyysisen aktiivisuuden osalta. Se auttanee pitämään työhyvinvointiasiat esillä työyhteisöissä ja rohkaisee jatkamaan hankeaikana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen piirissä tehtyjä toimia, hän toteaa.

Hanke on päättynyt, mutta hyväksi havaittuja toimenpiteitä jaetaan jatkossa uusille kunnille. Muutamaa uutta aihepiiriin kytkeytyvää hanketta on jo sparrailtu kevään 2023 aikana.

 

Katso lisää ideoita: Työhyvinvoinnin työkalupakki

Lisätietoja

Teemu Ripatti

Ohjelmakoordinaattori, Programme Coordinator
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504141449