opiskelijatarina

Jamkin ICT opiskelijat perustivat oman yrityksen jo opiskeluaikana – “Mielestämme opiskeluaika on paras aika kokeilla siipiä yrittäjänä” 

Teksti
Hanna-Riikka Kantelinen
Kuva
Jaakko Matela

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ICT-alan opiskelijat Ivan Ilichev, Yago Ferreira, Taavi Kalaluka ja Veeti Hakala ovat lähteneet rohkeasti kohti yrittäjyyttä jo opintojensa aikana. Heidän liikeideansa on LIIKU!-niminen sovellus, joka yhdistää liikuntapaikat ja helpottaa mm. varausten tekemistä. 

“Opiskeluaika on paras aika kokeilla siipiä yrittäjänä, sillä ei ole yksin vaan tarjolla on paljon ohjausta ja tukea ympärillä. Lisäksi opiskeluaikana ei yleensä ole taloudellisesti riippuvainen päivätyöstä, mikä helpottaa liikeidean kehittämistä”, sanoo Veeti, jonka erikoistumisalana on ohjelmistotekniikka. 

“Ei ole parempaa aikaa perustaa yritys kuin opiskellessa korkeakoulussa”, säestää Taavi, joka erikoistuu opinnoissaan tekoälyyn ja data-analytiikkaan. 

Opiskelijaryhmä istuu sohvilla

Liikeidea syntyi ryhmäläisten omien kokemusten pohjalta

Opiskelijat tutustuivat tutoropettajansa kautta jo ennen opintojen alkamista ja ovat olleet kavereita opintojen alusta asti. Kaveruksilla oli halu olla yrittäjiä ja he pallottelivat erilaisia ideoita pari kuukautta, kunnes Yago ehdotti kavereilleen, että voisivatko he lähteä ratkaisemaan liikuntatuntien varausongelmaa. Hänellä itsellään oli ollut haasteita varata liikuntatunteja, sillä liikuntatuntien varaussivustot ovat usein suomeksi ja hän ei ymmärtänyt suomea.

“Usein kysyin Veetiltä apua liikuntatuntien varaukseen, sillä hän osaa suomea ja ajanvaraussivustoja on harvoin käännetty englanniksi. Esittelin ongelman muulle tiimille ja mietimme että olisi kätevää, jos olisi sovellus, joka näyttäisi kaikki liikuntapaikat ja niiden aukioloajat ja hinnat yhdessä paikassa ja voisi varata tunnin helposti”, kertoo Yago, joka erikoistuu opinnoissaan web- ja sovelluskehittämiseen.  

 

Tukea liikeidean kehittämiseen Yritystehtaan Ideasta yritykseksi -kurssilta

Ryhmä alkoi miettiä tiimin rooleja ja työnjakoa hyvin pian idean keksimisen jälkeen. Samoihin aikoihin heidän opettajansa vinkkasi heille Yritystehtaan Ideasta yritykseksi -kurssista, sillä hän uskoi, että ryhmä hyötyisi kurssin sisällöstä. 
 

”Ideasta yritykseksi” -kurssilta ryhmä on saanut paljon tukea ja eväitä idean liiketoimintanäkökulman kehittämiseen.

”Ideasta yritykseksi kurssilla käsitellään esimerkiksi markkina-analyysia ja tehdään kassavirtalaskelmia. Ilman ideasta yritykseksi kurssia olisi paljon hankalampi navigoida yrityksen perustamismaailmassa, sillä meidän oman alamme opinnot eivät sisällä liiketoimintaopintoja juurikaan”, Taavi kertoo.

Ideasta yritykseksi -kurssin opettaja vinkkasi ryhmälle myös mahdollisuudesta antaa toimeksianto opiskelijoiden ratkaisemiseksi InnoFlash -opintojaksolle. Ryhmä on itsekin opiskellut innovaatioihin ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen keskittyvän kurssin ensimmäisenä vuonna ja he kokivatkin, että kokemuksesta on hyötyä myös toimeksiantajan roolissa.

Toimeksianto InnoFlash opintojaksolle liikeidean kehittämisvaiheessa oli erittäin hyödyllinen, sillä ryhmällä ei olisi ollut itse mahdollisuuksia tehdä yhtä laajaa markkinatutkimusta, joka syntyy opintojaksolla ideoinnin lomassa lähes sivutuotteena. InnoFlash opintojaksolla toimeksiantoa on ratkaisemassa aina noin 60 opiskelijaa, eli ryhmä kuuli monen eri ihmisen mielipiteitä omasta liikeideastaan sekä saivat paljon uusia kehitysideoita, joita he voivat itse hyödyntää LIIKU! -APP:nsä jatkokehittämisessä.  

 

Vinkit yrittäjyydestä haaveileville opiskelijoille 

Sellaisia opiskelijoita, jotka haaveilevat yrittäjyydestä tai jolla on liikeidea ryhmä kannustaa tarttumaan mahdollisuuksiin. 

“Tarttukaa mahdollisuuksiin, mitä Jamk tarjoaa. Yrityksen perustamisessa tukevaa ohjausta on paljon tarjolla Jamkissa”, sanoo Yago. 

“Vaikka sinusta ei tulisi miljonääriä, opit matkan varrella niin paljon hyödyllisiä taitoja, että vaivannäkö palkitaan joka tapauksessa”, kannustaa Taavi. 

Myös Ivan on samoilla linjoilla Taavin kanssa: “Matkan varrella tapaat paljon taitavia ja mielenkiintoisia ihmisiä ja opit taitoja, joita voit hyödyntää myöhemmin elämässä.” 

Opiskelijat korostavat myös tiimin tärkeyttä. 

“Mikäli sinulla on idea, älä pidä sitä itselläsi ja pelkää, että joku varastaa sen sinulta. Puhu ideastasi muille ja kerää ympärillesi tiimi."