alumnitarina

Insinöörit tarvitsevat johtamisosaamista

Annika Huusko valmistui Jamkista logistiikkainsinööriksi vuonna 2015. Nykyisessä työssään kuljetusliikkeen prosessipäällikkönä hän huomasi kaipaavansa uutta suuntaa sekä uutta näkökulmaa uralleen, ja niinpä hän hankki ylemmän AMK-tutkinnon johtamisesta. Tutkinto tuli valmiiksi vuonna 2022, ja siitä lähtien Annika on halunnut korostaa johtamistaitojen tärkeyttä insinöörialalla.

Annika Huusko

Johtaminen on insinööreille tärkeä taito

Annika halusi uutta suuntaa ja näkökulmaa omalle uralleen. Johtaminen on aina kiinnostanut Annikaa, ja niinpä hän haki opiskelemaan verkostojohtamista Jamkiin. Opintojen aikana Annika ymmärsi, miten paljon insinöörialalla tarvitaan johtamisosaamista.

”Johtamisessa minua kiinnostaa erityisesti sen psykologinen puoli, miten ihmisistä saa parhaan mahdollisen esiin ja miten ihmiset saa toimimaan tiiminä”, Annika kertoo. Johtaminen on Annikan mielestä insinööreille tärkeä taito, sillä käytännössä insinööriopinnoista valmistutaan esihenkilötehtäviin.

”Teknillisillä aloilla ajatellaan usein, että johdetaan asioita. Keskitytään tuloksen johtamiseen ja lean-ajatteluun”, Annika kiteyttää. Omissa opinnoissaan ja opinnäytetyössään Annika perehtyi erityisesti ihmisten johtamiseen ja hän teki aiheesta myös opinnäytetyönsä. Opinnäytetyön pohjalta työpaikalle lanseerattiin esihenkilöiden koulutuspaketti, jonka avulla esihenkilöille koulutettiin johtamistaitoja.

Insinöörialan johtaminen tarvitsee myös pehmeitä arvoja

Annikan mukaan kaikkien insinöörien olisi hyvä opiskella johtamista. ”Usein insinööriuralla edetään asiantuntijuuden kasvaessa. Asiantuntijuus ei kuitenkaan kerro siitä, osaako johtaa ihmisiä tai onko sellaiseen kiinnostusta.”

”Logistiikankin alalle on tärkeää saada johtamisosaamista ihmisten johtamisen näkökulmasta”, Annika tiivistää. ”Tulevaisuudessa insinööriala tarvitsee rinnalleen psykologista näkökulmaa. Yhä enemmän voi nähdä työelämässä, miten pehmeät arvot nousevat tärkeämmiksi. Ihmiset haluavat, että työ on merkityksellistä ja heitä arvostetaan.” Annikan mukaan hyvä johtaja mitataan siinä, kuinka hyvin hän osaa käsitellä omaa tiimiä. ”Tulosta ei tietenkään voi ohittaa, ja tehokkuuteen on pyrittävä. Mutta ei saa unohtaa sitä, että ihmiset tekevät työn.”

Johtamista opiskellessa tutustuu Annikan mukaan myös samalla hyvin itseensä. Johtajan on ymmärrettävä perusteita ihmisten käyttäytymiselle ja osattava itse toimia ammattilaisena vaikeissakin tilanteissa. Ihmisten johtaminen on Annikan mukaan yhä tärkeämpi taito tulevaisuudessa, ja siksi myös yhä useamman insinöörin kannattaa hankkia johtamisosaamista.

Vuonna 2024 verkostojohtamisen opinnot sulautuvat osaksi johtamisen YAMK-tutkintoa.