alumnitarina

YAMK-opinnoista tukea urasiirtymään

Kuva
Mari Varonen
Rakennustekniikan alumni Irina Hirvonen

Fimpecillä projekti-insinöörinä työskentelevä Irina Hirvonen on Jamkin alumni. Hän valmistui rakennustekniikan YAMK-tutkinto-ohjelmasta loppuvuodesta 2021. Jamk oli Irinalle kuitenkin jo entuudestaan tuttu, sillä hän on aikanaan suorittanut rakennus- ja yhdyskuntatekniikan AMK-opintoja samaisella Jamkin Rajakadun pääkampuksella.

Uutta suuntaa uralle

Jo lukiossa Irinaa kiinnostivat matematiikka ja fysiikka. Tämä kiinnostus ohjasi myös hänen uransa alkuvaiheita, ja Irina sijoittuikin rakennesuunnittelutehtäviin jo ennen kuin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööritutkinto oli virallisesti suoritettuna. Muutaman vuoden näissä tehtävissä työskenneltyään hän kuitenkin totesi, etteivät rakennesuunnittelutehtävät aivan vastanneetkaan senhetkisiä toiveita. Huomattuaan, että Jamkin koulutustarjonta oli täydentymässä ammatilliselle kehittymiselle jatkumon tarjoavilla rakennustekniikan YAMK-opinnoilla, päätti hän hakeutua jälleen opiskelemaan.

”Ajatuksenani oli, että lisäkoulutuksen avulla pystyisin syventämään ja laajentamaan asiantuntijuuttani sekä parantamaan mahdollisuuksiani työllistyä uudenlaisiin tehtäviin”, Irina kertoo. Ja itse asiassa todella pian YAMK-opintojensa aloittamisen jälkeen Irina jo siirtyikin rakennesuunnittelutehtävistä tietomallintamisen asiantuntijatehtäviin. Uusi työ ja osaamisen kehittäminen opintojen avulla osoittautui Irinan mukaan erittäin toimivaksi kokonaisuudeksi – opinnot tukivat työtä ja työ taas opintoja. Erityisesti osaaminen tietomallinnukseen liittyen syventyi tuolloin todella tehokkaasti.

Rakennushankkeet moniulotteisia kokonaisuuksia

Irinan mukaan hänelle henkilökohtaisesti rakennusala on kiinnostava ja motivoiva muun muassa rakennushankkeiden moniulotteisuuden vuoksi. Hankkeiden sujuvuus edellyttää lukuisten yksityiskohtien huomioimista ja huolellista valmistelua. Erilaisten osatekijöiden ja kokonaisuuksien hahmottaminen onkin rakennusalalla työskenteleville lähtökohtaisesti erittäin tärkeä taito.

Rakennushankkeiden moniulotteisuus edellyttää, että hankkeissa työskentelee monien eri aihealueiden asiantuntijoita. Aiemmin rakennesuunnitteluun keskittynyt Irina kertookin YAMK-opintojen aikana oppineensa ymmärtämään rakennushankkeissa erilaisissa rooleissa toimivien henkilöiden tehtäviä aiempaa paremmin. ”Vaikka tekisi koko uransa rakennusalalla vain yhden aihealueen asiantuntijana, niin silti jokaisen meistä olisi hyvä ymmärtää muidenkin tehtäviä, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa”, Irina toteaa.

Rakennusalalla tarvitaan viestintä- ja vuorovaikutusosaamista

Rakennushankkeiden onnistuminen edellyttää siis yhteistyötä eri osapuolten välillä. Tehtävästä riippumatta päivittäisessä työssä rakennusalalla korostuvat Irinan mukaan tiimityö sekä erilaiset neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteet. Toisaalta pelkästään hankkeiden ratkaisukeskeisyys edellyttää kykyä ilmaista itseään ja perustella mielipiteitään. Jos rakennusalalla työskentely kiinnostaa, kannattaakin panostaa myös viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen kehittämiseen. Vaikka alalla on pulaa osaajista, uran kehittymisessä ratkaisevaa on tutkintotodistuksen lisäksi myös muu yhteistyön ja hankkeiden loppuun saattamisen mahdollistava osaaminen.