alumnitarina

Alumnin ääni -webinaarivieraana Mikko Reijonen: Valmentava työote esihenkilötyössä

Teksti
Tytti Pintilä

Mikko Reijonen valmistui Jamkista YAMK-tradenomiksi vuonna 2022 ja tuli Alumnin ääni -vieraaksi sopivasti Liiketoimintayksikön valmistujaisjuhlallisuuksien lomassa. Webinaarissa Reijonen pohtii alumnivastaava Soile Korhosen kanssa muun muassa valmentavan esihenkilötyön monipuolisia etuja kaikenlaisten tiimien johtamisessa. "Jokainen päivä ja niissä olevat tilanteet ovat mahdollisuus oppia aina jotain uutta!"

Katso webinaari haastattelun alta tai kuuntele se podcastina!

Alumni Mikko Reijonen

Valmentava esihenkilötyö sopii kaikille

Elisa Oyj:n kehittämispäällikkö, YAMK-tradenomi Mikko Reijonen haluaa itse oppia uutta joka päivä ja tarjota oppimismahdollisuuksia myös muille. Valmiiden vastausten sijaan hän pyrkii oivalluttamaan muita juuri heidän ajatteluaan parhaiten tukevalla tavalla.

Esihenkilön tärkein tehtävä on valmentavalla työotteella kannustaa tiimiläisiä miettimään itse asioita, Reijonen painottaa. Näin jokainen voi parhaiten kehittyä omassa asiantuntemuksessaan. Valmentava esihenkilötyö sopii Reijosen mukaan kaikkialle. Selkeän ohjeistuksen tarve on kuitenkin myös huomioitava.

Hybridityön johtaminen

Kun työskennellään pääosin etänä, esihenkilöiden tulee olla aktiivisen kiinnostuneita työntekijöiden työn sujumisesta ja hyvinvoinnista. Yksin jäämisen ehkäiseminen on tärkeää. Omassa YAMK-opinnäytetyössään hybridityön johtamisesta Reijonen havaitsi, että sekä esihenkilöt että asiantuntijat odottivat toisiltaan enemmän oma-aloitteisuutta työhön liittyviä haasteiden esiinnostamisessa.

Hybridityöympäristössä tiimien on myös oleellista rakentaa yhdessä ymmärrystä siitä, minkälaisia odotuksia tiimiläisillä on työskentelylle. Odotuksia ja yhteistä avointa keskustelua tulee myös harjoittaa säännöllisesti.

Kuuntelemisen taito

Esihenkilön parhaita työkaluja ovat hyvät kysymykset ja aktiivinen kuunteleminen. Mikko Reijonen myöntää, että aktiivisen kuuntelemisen harjoitteleminen on kuitenkin usein vaativaa. Oleellista olisikin tiedostaa, miten itse toimin eri tilanteissa. Annanko muille tilaa tulla kuulluksi? Otammeko kaikki mukaan, myös ne hiljaisemmat? Reijonen painottaa, että esihenkilön vastuulla on huolehtia siitä, että kaikki tulevat kuulluksi.

Ylempi korkeakoulututkinto tarjoaa oleellista osaamista

Mikko Reijonen mainitsee YAMK-opintojen suurimmaksi anniksi itselleen tutkimusosaaminen kehittymisen ja tutkimustiedon hyödyntämisen työelämässä. Koska kaikki opinnot voi soveltaa omaan työhön, opinnot hyödyttävät parhaassa tapauksessa sekä opiskelijaa että koko työyhteisöä.

Kaikille ylemmille korkeakoulutukinnoille on paikkansa osaamisen kehittämisessä – sekä yliopiston maisteriopinnoille että ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkinnoille. Oleellinen osaaminen ratkaisee, Reijonen kiteyttää.

Alumnina jatkuvan oppimisen poluilla

Jamkin alumnina Reijonen toivoo korkeakoululta sopivan aktiivista yhteydenpitoa ja ajankohtaisia vinkkejä siitä, mitä seuraavaksi voisi tehdä tai opiskella. Myös yhteisöllisyyden mahdollistaminen alumnien ja opiskelijoiden välille on tärkeää.  Reijonen itse kannustaa kaikkia oman osaamisen ylläpitoon. Avoimen korkeakoulutuksen opintojaksot, kokonaisen tutkinnon tekeminen tai vaikkapa verkkovideot ovat kaikki hyviä keinoja tiedon kartuttamiseen.

Mikko Reijonen aloitti itsekin YAMK-opinnot ensin avoimessa ammattikorkeakoulussa ja hakeutui avoimen polun kautta tutkinto-opiskelijaksi. ”Opintounelman toteuttaminen on mahdollista ihan milloin vain!” Reijonen iloitsee.

Seuraavalta Alumnin ääni -vieraalta Mikko Reijonen kysyykin: Miten sinä pidät huolta oman osaamisen kehittämisestä jatkuvalla tavalla?

Mutta mitä Reijonen itse vastasi edellisen Alumnin ääni vieraan Martti Myllysen kysymykseen: Miten huolehdit omasta hyvinvoinnistasi arjessa? Katso koko haastattelu alta tai kuuntele se podcastina!

Alumnin ääni -webinaarivieraana Mikko Reijonen

Alumnin äänessä tammikuussa 2023 kehittämispäällikkö Mikko Reijonen keskusteli alumnivastaava Soile Korhosen kanssa valmentavasta otteesta esihenkilötyössä.