alumnitarina

Alumnin ääni -webinaarivieraana Liisi Pohjola: Miten oppiminen muuttuu aikuisena?

Sosiaali- ja terveysalan opettaja Liisi Pohjola on pitkä linjan Jamk-alumni. Hän on opiskellut Jamkissa perioperatiiviseksi sairaanhoitajaksi ja suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. Lisäksi Pohjola pätevöityi ammatilliseksi opettajaksi Jamkin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (AOKK).

Liisi Pohjola keskusteli oppimisesta Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun alumnivastaavan Jaana Ahlqvistin kanssa  25.3.2022. Voit katsoa koko webinaaritallenteen haastattelun alta, tai kunnella sen podcastina.

Jaana Ahlqvist ja Liisi Pohjola Alumnin ääni

Alumnius on arvokasta

Mikä on saanut Liisi Pohjolan valitsemaan kerta toisensa jälkeen juuri Jamkin? ”Jamkin tarjoama opiskelu ollut hyvää ja toimivaa. Opintojen yhdistäminen työ- ja perhe-elämään sekä muun muassa talonrakennukseen on onnistunut sujuvasti”, Pohjola kiittelee. Lisäksi oma motivaatio ja halu uuden oppimiseen ovat pitäneet kiinni opinnoissa.

Pohjolalle alumnius merkitsee paljon. ”On hienoa olla mukana verkostossa ja saada tuoretta tietoa koulutuksesta ja uusista tuulista Jamk-alumniuden kautta”, Pohjola iloitsee. Jamkin laajan alumniverkoston osaamisen hyödyntäminen opiskelijoiden tukena on arvokasta kaikille osapuolille ja myös Pohjola on mielellään mukana tässä yhteistyössä.

Aikuinen oppija osaa priorisoida

Miten oppiminen muuttuu aikuisena? Aikuisoppijalla elämänkokemus ja käytännön osaaminen auttavat löytämään opinnoista usein ne itselle oleelliset asiat. ”Kokonaisuuksista löytyvät ehkä helpommin pääasiat, joihin erityisesti kannattaa keskittyä. Toki ne muutkin ovat oleellisia!”, Pohjola lisää nauraen.

Työn, opiskelun ja muun elämän yhdistäminen haastaa sekä aikuista oppijaa ja myös aikuisryhmän opettajaa. Opettajalla on iso merkitys motivaation ylläpidossa jatkuvassa oppimisessa. Jokaiselle oppijalle tulee mahdollistaa oppimisessa kokemuksellisuus ja oppimisen ilo.

Uutta oppimalla työmotivaatiokin pysyy korkealla

Pohjolan sydäntä lähellä ovat erityisesti uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja uuden oppimisen mahdollistaminen. ”Työnantajan on tuettava ja mahdollistettava oppimista”, Pohjola painottaa. ”Osaaminen vaatii päivittämistä ja työantajan on tuettava tätä. Oppimisen halua on vaalittava ja hyödynnettävä työyhteisössä.”

Aikuisoppijan työpaikka voi hyötyä paljonkin henkilöstönsä opinnoista ja osaamisen kehittymisestä, kun asia oivalletaan ja opiskelu mahdollistetaan. Pohjola korostaakin, että oppimiselle on aina oltava aikaa myös työssä, tällöin työmotivaatiokin pysyy korkealla. Kaikkien opintojen integroiminen työhön on motivoivaa, mutta ei välttämätöntä – uuden oppiminen itsessäänkin on palkitsevaa.

Vertaisryhmistä tukea oppimiselle

Viime vuosien voimakas verkkopedagogiikan kasvu on sekä haastanut että mahdollistanut jatkuvan oppimisen polkuja. Tämä vaatii opettajaltakin uutta osaamista. AOKK:ssa tarjotaan mm. oppimispiirejä vahvistamaan opiskelijoiden vuorovaikutusta, kohtaamisia ja osallisuutta.

Pohjola muistelee lämmöllä omaa oppimisryhmäänsä, joka tapasi myös kasvokkain. Pohjolan oma ryhmä ”Nopeat opet” suoritti opinnot rivakassa tahdissa. Erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden välille syntyi arvokas verkosto, joiden kanssa tavattiin myös vapaa-ajalla. ”Opiskelijaelämän villiys ehkä puuttui, mutta hyvä ruoka ja parempi mieli siivittivät opintoja”, Pohjola hymyilee.

Kokemuksellinen oppiminen

Opettajankoulutuksen suurin anti liittyi tietoon erilaisista opettajuuden tavoista. Oli mielenkiintoista ja opettavaistakin havaita, millä tavalla jokainen itse työstää omaa opettajuuttaan. ”AOKK:n opinnot avasivat silmät omalle opettajuudelle”, Pohjola kiteyttää.

Omaa opettajuuttaan pohtiessaan Pohjola korostaa kokemuksellisen oppimisen merkitystä. ”Opettajuudessa avainasia on, että opittavat asiat liitetään elävään elämään ja käytännön työhön.”. Pohjola nostaa esimerkiksi oman alansa, sosiaali- ja terveysalan, jossa käytännön taitojen ja opintojen tuottaman pätevyyden on kohdattava saumattomasti. On tiedettävä, mitä tehdään ja miksi.

Alumnin terveiset opettajaopiskelijoille

”Ota kaikki irti kontaktipäivistä”, Pohjola kannustaa opettajaopiskelijoita. ”Tapaat erilaisia ihmisiä, jotka kaikki ovat saman asian äärellä, yhteisellä oppimispolulla, kasvattamassa pedagogista osaamista.” Pohjola kehottaa hyödyntämään erityisesti kaikki kohtaamisen mahdollisuudet. Ei turhaa stressiä vaan oppimisen iloa!

Tärkeintä on oppia oppimaan

Edellisessä Alumnin ääni -webinaarissa vieraana ollut Kaisa Wallinheimo kertoi nuoren oppijan oivalluksesta oppimaan oppimisen tärkeydestä. Tähän on Pohjolankin helppo yhtyä: ”Opettajan työssä ei tärkeintä ole opettaminen, vaan oppimaan oppimiseen ohjaaminen. Oppimistaidot kehittyvät opettajan avulla.” Tavoitteena on, että oppiminen jatkuu oppitunnin ulkopuolella annettujen välineiden, tietojen ja taitojen avulla.

Liisi Pohjola kysyy seuraavalta Alumnin ääni -vieraalta Hanne-Mari Miskalta, miten yrityskulttuuri voi tukea perehdyttämistä ja jatkuvaa oppimista työpaikalla. Mitä Miskala ajattelee tähän käytettävästä resurssoinnista? Miten perehdyttämistä voisi edesauttaa?

Alumnin ääni -webinaari

Alumnin ääni -webinaarissa keskustelivat Liisi Pohjola ja Jaana Ahlqvist.