alumnitarina

Alumnin ääni -webinaarivieraana Hanne-Mari Miskala: Yrityskulttuurin rakentaminen

Teksti
Tytti Pintilä

Jamkin Tiimiakatemian alumni, Human Resources Director Hanne-Mari Miskala Aava & Bang Oy:sta  keskusteli Tiimiakatemian alumnivastaavan Janne Roihan kanssa tiimityöstä, työpaikan arvoista ja työkulttuurin rakentamisesta Alumnin ääni -webinaarissa 13.5.2022. Voit katsoa koko webinaaritallenteen haastattelun alta, tai kunnella sen podcastina.

Kasvumarkkinointiyritys Aava & Bangin henkilöstöjohtajana Miskala on ollut rakentamassa työyhteisön kulttuuria kriisitilanteessa, yrityksen kasvaessa, markkinoiden muuttuessa ja myös etätyökulttuurin muutettua työyhteisön kulttuuria.

Alumnin ääni -webinaarivieras Hanne-Mari Miskala

Arvot ja kasvun avaimet löytyivät yhdessä tehden

Aava & Bangilla pysähdyttiin vuosia sitten haastavassa markkinatilanteessa pohtimaan koko henkilöstön kanssa, miten ja millä voimavaroilla eteenpäin halutaan jatkaa. ”Mietimme yhdessä, mitkä ovat meidän arvomme ja periaatteemme ja mikä tekee meistä omaleimaisia”, Hanne-Mari Miskala kuvaa. ”Tärkeää oli myös selvittää, näkivätkö sidosryhmät meidät sellaisina kuin oikeasti olimme. Entä minne haluamme yhdessä mennä?”

Henkilöstön vahvuudet nousivat keskusteluissa yrityksen kantavaksi voimaksi, ja tämän pohjalta ryhdyttiin yhdessä systemaattiseen yrityskulttuurin rakentamiseen. ”Kun asioita lähdettiin tekemään yhdessä, hyvä toiminta vahvistui ja tavoitteet kirkastuivat”, Miskala iloitsee. Oli tärkeää, että asioista puhuttiin ja kirjoitettiin avoimesti. ”Yrityskulttuurin kulmakiviä ei voi siirtää sellaisenaan toiseen yritykseen”, Miskala muistuttaa. Siksi oli tärkeää löytää aidosti omanlaiset arvot ja sitoutua niihin.

Tärkeintä on aitous ja avoimuus

Kun yritys kasvaa tai toimiala kokee nopeita muutoksia, viestinnän ja yhdessä tekemisen merkitys kasvaa entisestään. On löydettävä aikaa pysähtyä pohtimaan, ovatko yhdessä sovitut arvot edelleen toimivia. Arjen käytänteet muuttuvat työnteon muuttuessa ja mm. etätöissä on tärkeää mahdollistaa myös epäviralliset kohtaamiset. Sisäinen viestintä on tärkeää, kun kulttuuria tehdään eläväksi. ”Dialogin harjoittelu toimii aina”, Miskala kannustaa. ”Olemmeko me nyt sitä, mitä haluamme olla?”

Myös rekrytoinnissa on arvokasta, että potentiaalinen hakija tietäisi, minkälainen työkulttuuri uudessa työpaikassa vallitsee. Tähän auttaa työnantajamielikuvan aktiivinen ja aito viestintä: miten meillä töitä tehdään, mikä on arvopohjamme ja mitä esimerkiksi tiimityöskentely tarkoittaa. Näin saadaan oikeat asiantuntijat oikeille paikoille. ”Osaamisen tulee kohdata, mutta kasvullekin on annettava mahdollisuus”, Miskala painottaa.

Ennakoinnin merkitys työssäjaksamisessa

Työelämän kiireessä on tärkeää huolehtia työntekijöiden jaksamisesta ja tässä lähijohtamisella on suuri merkitys. Kun työtä on paljon, työhyvinvointi saattaa kärsiä. Miskala toteaa, että aaltoileva työkuorma toki liittyykin työntekoon. Toimialan tuntemus ja ennakointiosaaminen ovat avaimet kestävään työkulttuuriin.

Ruuhka-aikojen huomiointi esimerkiksi myyntityössä sekä työvastuiden selkeys sekä tiimien, työparien ja alihankinnan hyödyntäminen ruuhkatilanteissa auttavat paljon työssäjaksamisessa. Työstä palautumisesta tulee myös huolehtia.

Tiimit voimavarana

Hanne-Mari Miskalan työyhteisössä on useita Jamkin Tiimiakatemian alumneja ja työkulttuurissa tiimien yhteisöllisyys onkin vahva arvo. Tiimityössä tärkeää on jokaisen tiimin jäsenen hyväksyminen ja hänen vahvuuksiensa arvostaminen. ”Omien vaikutusmahdollisuuksien ja onnistumisten mahdollistaminen on tärkeää sekä opinnoissa että työelämässä”, Miskala painottaa.

Lähitiimin oman kulttuurin muodostuminen on luonnollista yrityksen yhteisen työkulttuurin sisällä. Oleellista Miskalan mukaan on tiimien tasavertaisuus, yrityksen yhteisten tavoitteiden edistäminen ja kilpailuasetelman poistaminen tiimien välillä. ”Kaikilla tiimeillä on yhtä tärkeä rooli yhteisen päämäärän tavoittamisessa”, Miskala muistuttaa. On siis tärkeää, että kaikkien työpanos nostetaan näkyväksi. Esimerkiksi viikon lopussa tapahtuva onnistumisten kertaaminen yhdessä palkitsee. ”Onnistumisten nostaminen on tärkeää, sillä kehittyvä mieli huomaa yleensä vain korjattavat asiat.”

Yrityskulttuuri tukee myös perehdytystä

Edellinen Alumnin ääni -vieraamme Liisi Pohjola kysyi Miskalalta, miten yrityskulttuuri voi tukea perehdyttämistä ja jatkuvaa oppimista työpaikalla. Mitä Miskala ajattelee tähän käytettävästä resurssoinnista? Miten perehdyttämistä voisi edesauttaa?

Miskalan mukaan yrityskulttuuriin perehdyttäminen on konkreettisten käytänteiden ohella tärkeää – miten meillä työtä tehdään. On oleellista huomata, minkälaista tukea juuri tämä työntekijä tarvitsee. Perehdyttäminen on myös koko työtiimin tehtävä ja oleellista on uuden työntekijän mukaan ottaminen ja huomioiminen. Tässä mahdollistetaan jälleen onnistuminen työtehtävissä.

Alumnin ääni -webinaari

Alumnin ääni -webinaari. Hanne-Mari Miskala (Aava & Bangin henkilöstöjohtaja) ja Janne Roiha (Jamkin Tiimiakatemian alumnivastaava) keskustelevat yrityskulttuurin rakentamisesta.