alumnitarina

Alumnin ääni -webinaarivieraana Tuomo Vilkkilä: Huoltovarmuus ja sujuva yhteistyö tulevaisuutta turvaamassa

Teksti
Tytti Pintilä

Tuomo Vilkkilä on Saarijärven Vesihuolto Oy:n ja Saarijärven Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja ja agrologi (YAMK). Saarijärven Kaukolämmöllä on lämpölaitos Biotalouskampuksella, mikä tarjoaa myös Jamkin opiskelijoille mahdollisuuden tutustua uusiutuvan energian tuotantoon käytännössä. Vilkkilä pitää yhteistyötä Jamkin kanssa merkittävänä myös yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta, sijaitseehan kampuksella myös Jamk Biotalousinstituutin tuotekehitys- ja testauslaboratoriot.

9.9.2022 Alumnin äänessä vieraana ollutta Tuomo Vilkkilää haastatteli Jamkin Biotalousinstituutin alumnivastaava Annemari Sinikorpi. Voit katsoa koko webinaaritallenteen haastattelun alta, tai kunnella sen podcastina.

Alumnin ääni -webinaarivieras Tuomo Vilkkilä

Antoisa agrologikoulutus

Tuomo Vilkkilää veti agrologikoulutukseen mielenkiinto energia-asioihin, etenkin bioenergiaa kohtaan. Jamkin agrologikoulutus oli siis luonteva valinta opiskelupaikaksi biotalouspainotuksensa vuoksi. Koulutuksen tarjoamalle maa- ja metsätalousosaamiselle on myös ollut käytännön hyötyä myöhemmässä elämässä. Älymaataloudessa myös tiedolla johtaminen on oleellinen taito.

Aidot työelämähaasteet ja -selvitykset olivat korkeakouluopinnoissa erityisen motivoivia ja mielenkiintoisia. Siksi olikin luontevaa, että työelämään siirryttyään Vilkkilä on ylläpitänyt sujuvaa työelämäyhteistyötä ammattikorkeakouluun. Opinnäytetöissä selvitetään ja ratkotaan yrityksen haasteita ja hankkeissa päästään pitkällekin kehitystyössä. Harjoittelijat tuovat tuoretta osaamista yritykseen ja voivat olla tulevia rekrytointeja. Korkeakoululta voi tehdä myös suoria työtilauksia, esimerkiksi erilaisia ennusteita tulevista skenaarioista, Vilkkilä kiittelee.

Huoltovarmuus on varautumista erilaisiin uhkiin

Erilaiset luonnonilmiöt, kyberuhat ja globaalit huolenaiheet vaativat ennakointia ja varautumista. Huoltovarmuus tarkoittaa huolehtimista lämmön, sähkön ja veden saatavuudesta. Vilkkilä korostaa, että Suomessa haasteita tuottaa pohjoinen sijainti: pakkanen ja kylmyys. Uusiutuvien energioiden käyttö ja vihreä siirtymä vaativat rinnalleen varastoitavat polttoaineet ja vesivarannot.

Energian saatavuus oli haastatteluhetkellä kriisiytymässä ja sähkön hinnan raju nousu huolestutti laajasti. Energian tuotanto on pääomavaltainen ala ja pääoma on kiinni tuotantolaitoksissa, Vilkkilä muistuttaa ja  toivoo, että vihreä siirtymä toteutettaisiin positiivisin keinoin. Mm. turvetuotannosta luopuminen vaikuttaa tällä hetkellä energian saatavuuteen. Sähkönjakelun on pysyttävä stabiilina ja kotimaisen energiatuotannon luotettavuus on ratkaisevan tärkeää. Talviajan energiantuotanto on haaste, eli monipuolisuus energian tuotannossa on tärkeää ja madaltaa riskejä.

Miten Tuomo Vilkkilä pitää huolta omasta jaksamisestaan innostavan työ rinnalla – ja miten revontulet liittyvät asiaan? Mitä Vilkkilä vastasi edellisen Alumnin ääni -vieraan Hanne-Mari Miskalan kysymykseen oppimisen ylläpitämisestä arjessa?

Katso haastattelu kokonaisuudessaan alta tai kuuntele se podcastina!

Seuraavalta Alumnin ääni -vieraalta Tuomo Vilkkilä kysyy: Mitkä ovat omat toimenpiteesi energian säästämiselle?

Alumnin ääni -webinaari

9.9.2022 Alumnin ääni -vieraana oli toimitusjohtaja, agrologi (YAMK) Tuomo Vilkkilä, jonka kanssa keskusteli Jamkin Biotalousinstituutin alumnivastaava Annemari Sinikorpi.