JAMKin strategisena tavoitteena on, että Kuntoutusinstituutista tulee Suomen johtava kuntoutuksen koulutus-, kehittämis- ja tutkimuskeskus ja kuntoutuksen uudistaja, joka tunnustetaan ja tunnistetaan myös kansainvälisesti.

Kuntoutusinsituutti toimii alustana, jossa yritykset, tutkijat, kehittäjät, opiskelijat ja kouluttajat kohtaavat. Kuntoutusinstituutti tuottaa kuntoutusosaamista tutkintokoulutuksen, jatkuvan oppimisen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämisen sekä palveluliiketoiminnan keinoin muuttuviin kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin. Toiminnan kärkinä ovat aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus, asiakas-/palveluohjaus ja kuntoutumisen prosessit sekä kuntoutumisen teknologiat ja ympäristöt.

– JAMK on tällä hetkellä Suomessa vahvimmin kuntoutukseen profiloitunut korkeakoulu. Kuntoutusinstituutin perustaminen tukee JAMKin monialaisen kuntoutuksen vahvuusalan sekä valtakunnallisen kuntoutuksen osaamiskeskittymän edelleen kehittämistä, kertoo JAMKin hyvinvointiyksikön johtaja Pertti Malkki.

JAMK ja pääkaupunkiseudulla toimiva Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat vuoden 2017 alusta toimineet yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja rakentaneet vahvaa yhteistyöverkostoa alan toisen asteen koulutuksen, yliopistokoulutuksen sekä alueellisten yhteistyöverkostojen kanssa.

JAMKin vahvuusaloista kaksi – soveltava kyberturvallisuus ja biotalous – ovat jo aiemmin organisoituneet instituutteina. Kuntoutusinstituutti muodostuu kuntoutuksen ja sosiaalialan tulosalueesta, monialaisen kuntoutuksen vahvuusalasta ja kuntoutuksen osaamiskeskittymästä.

Tutustu Kuntoutusinstituutin toimintaan.

Tutustu monialaisen kuntoutuksen vahvuusalaan.