Jussi Halttunen, rehtori, toimitusjohtaja

"Koronavuosi 2020 merkitsi suorastaan ”kvanttihyppyä” kohti strategiseksi tavoitteeksi asettua Uuden sukupolven korkeakoulua. Siirtyminen etäoppimiseen ja erilaisten joustavien hybridimallien käyttöön onnistui hyvin."

Lue lisää

Sinuhe Wallinheimo, Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja

"Selvää on, että rehtorin vaihdos tulee myös muuttamaan JAMKia. Itse näen tämän mahdollisuutena niin olemassa olevien rakenteiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta. "

Lue lisää

Heikki Malinen, vararehtori

"JAMK lähtee uuteen sopimuskauteen ja toteuttamaan uutta strategiaa vahvoista lähtökohdista. Tämä ei ole tapahtunut hetkessä, vaan tähän on tultu kauan jatkuneen tuloksellisen työn ja erinomaisen, osaavan henkilöstön ansiosta."

Lue lisää

Talouden tunnusluvut 2020

Vuosi 2020 oli Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n 24. toimintavuosi, johon maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti merkittävästi.

JAMK kouluttaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistui vuonna 2020 ennätysmäärä tutkintoja. Opetus- ja kulttuuriministeriön JAMKille asettamat tutkintotavoitteet ylittyivät kirkkaasti. Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettiin jälleen ennätysmäärä opintopisteitä.

JAMK tutkii ja kehittää

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta jatkoi vuodesta 2015 alkanutta kasvuaan ja saavutti ennätyksellisen volyymin vuonna 2020.

JAMK palvelee työelämää

JAMK jatkoi palveluliiketoimintojaan vuonna 2020 koronapandemiasta ja kansainvälisen matkustamisen lähes täydellisestä pysähtymisestä huolimatta. Etäyhteyksiä sovellettiin onnistuneesti kansainvälisessä ja kotimaisessa yhteistyössä. Myös paikallisia yrityksiä autettiin mukautumaan koronan muuttamaan arkeen.

JAMK luo kestävää tulevaisuutta

Kestävän kehityksen työryhmä vie eteenpäin kestävyys- ja vastuullisuustyötä JAMKissa. JAMK myös sitoutui muiden ammattikorkeakoulujen tavoin rehtorineuvosto Arenen vuonna 2020 julkaisemaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan, jonka tavoitteena on hiilineutraali ammattikorkeakoulu.

Koronavuosi 2020 JAMKissa

Maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 2020 yltynyt koronavirusepidemia vaikutti Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaan valtaosan vuotta. Etäopetukseen siirryttiin käytännössä yhdessä yössä. TKI-toimintaa jatkettiin rajoitusten luomien edellytysten mukaisesti.

Korona asetti opetuksen digiloikan riman korkealle – JAMKissa aloitettu kehitystyö antoi alkuvauhdin

Maaliskuussa 2020 elettiin historiallinen hetki, kun ammattikorkeakoulujen opetus vietiin kertarysäyksellä verkkoon. Digiloikka vaati suuren ponnistuksen, mutta valmiuksia siihen oli onneksi kerrytetty vuosien varrella.

JAMK Suomen kolmanneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu - verkko-opintojen suosio kasvoi jälleen

Kevään 2020 yhteishaussa Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjosi yhteensä 1115 aloituspaikkaa suomenkielisissä tutkintokoulutuksissa seitsemällä eri alalla. Suhteessa aloituspaikkoihin ensisijaisia hakijoita JAMKiin oli noin nelinkertaisesti, mikä sijoitti JAMKin jälleen Suomen kolmanneksi vetovoimaisimmaksi ammattikorkeakouluksi.‬‬‬‬‬

JAMK mukaan kyberturvallisuusalan edunvalvontaorganisaatio FISC ry:n toimintaan

Jyväskylän ammattikorkeakoulu valittiin vuonna 2020 Finnish Information Security Cluster (FISC ry) jäsenyritykseksi. FISC ry on kyberturvallisuusalan edunvalvontaorganisaatio ja verkostoitumisalusta. Jäsenistöön kuuluu kansallisesti merkittäviä tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavia yrityksiä ja organisaatioita.

JAMKille EUR-ACE -laatuleima toistamiseen ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun englanninkielinen International Logistics -koulutusohjelma uusi vuonna 2020 eurooppalaisen insinöörikoulutuksen EUR-ACE -laatuleimansa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamassa akkreditoinnissa. Arvioinnin myötä JAMKin logistiikan opetus on todettu korkeatasoiseksi ja oppimistavoitteet työelämän tarpeita vastaaviksi.

JAMK mukaan eurooppalaiseen kone- ja valmistustekniikan EFFRA-verkostoon

Jyväskylän ammattikorkeakoulu liittyi vuonna 2020 osaksi European Factories of the Future Research Associationin (EFFRA) -verkostoa. Verkosto koostuu EU-maiden konetekniikan ja teollisen valmistuksen yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista.

JAMKin terveyden edistämisen YAMK-koulutukselle kansainvälistä tunnustusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto-ohjelma uusi kansainvälisen IUHPE-akkreditoinnin ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa.

JAMK Suomen elektronisen urheilun liiton jäseneksi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu hyväksyttiin vuonna 2020 Suomen elektronisen urheilun liiton (SEUL ry) jäsenorganisaatioksi. Liiton jäsenyyttä on edeltänyt JAMKin johdonmukainen ja aktiivinen toiminta e-urheilun kehittämiseksi ja lajin tunnettuuden lisäämiseksi.

JAMK vahvistaa asemaansa kehitysyhteistyön osaajana

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kehittää vuosina 2020–2024 opettajankoulutusta Etiopiassa, Nepalissa ja Mosambikissa yhteensä 3,8 miljoonan euron HEI-ICI-hankerahoituksella.

JAMK perustaa kuntoutusinstituutin – tavoitteena johtava asema valtakunnallisessa kuntoutusosaamisessa

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallitus päätti 24.8.2020 kokouksessaan, että JAMKin hyvinvointiyksikköön perustetaan kuntoutusinstituutti, joka aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa.

Näytä lisää