Jussi Halttunen, rehtori, toimitusjohtaja

Työntäyteinen vuosi 2019

Jussi Halttunen

"JAMK säilytti hienosti asemansa kolmen vetovoimaisimman ammattikorkeakoulun joukossa opiskelijarekrytoinnin osalta. "

Viime vuosi 2019 oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun 23. toimintavuosi vakinaisena ammattikorkeakouluna. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallin 12 indikaattorin mukaan mitattuna JAMKin tuloksellisuus kasvoi ja sijoitumme valtakunnassa 5. tuloksellisemman ammattikorkeakoulun joukkoon. Erityisen suuren kasvuloikan teimme avoimen amk:n opintopisteissä, joissa kasvua oli peräti 49 %. Tuotimme viime vuonna yli 25 000 avoimen AMK:n opintopistettä, joilla JAMK sijoittui ammattikorkeakoulujen välisessä vertailussa hienosti toiseksi Kaakkois-Suomen amk:n jälkeen. Myös TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus kasvoi hieman viime vuonna.

JAMK säilytti hienosti asemansa kolmen vetovoimaisimman ammattikorkeakoulun joukossa opiskelijarekrytoinnin osalta. Meitä suositumpia hakukohteita olivat ainoastaan Laurea sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoulua pidetään edelleen hyvin suosittuna opiskelupaikkana. Ilahduttavaa on se, että olimme valtakunnan suosituimpia sekä tekniikan että liiketalouden koulutusohjelmissa.

Vaikka OKM:n tulosmittarit indikoivat hyvää tulosta, painui JAMKin taloudellinen tulos noin miljoona euroa tappiolle. Sitä kompensoi jonkin verran sijoitustoiminnan tuotot, jotka olivat viime vuonna yli 600 000 € plussalla. Tulosnotkahduksen syitä on varmaan useitakin. Pääosin se johtunee kuitenkin siitä, että viime vuoden syksyllä emme onnistuneet kohdistamaan talon asiantuntijaresursseja riittävän tehokkaasti. TKI-työn toteutus jäi selvästi jälkeen tavoitteista, vaikka hankevaranto olisi mahdollistanut ainakin miljoona euroa suuremman toteutuksen. Myös mittava opetussuunnitelmauudistus ja muu uuden sukupolven korkeakoulun edistymistä palveleva kehittämistyö vaati mittavia resurssipanostuksia.

Merkittävä aikaansaannos ja etappi vuonna 2019 oli JAMKin uuden digikeskuksen rakentaminen Rajakadun A-siipeen 2. kerrokseen. Meillä on nyt käytössä todennäköisesti paras ja nykyaikaisin digipedagogiikan kehittämiskeskus kaikista Suomen korkeakouluista. Se kyettiin luomaan varsin kohtuullisin investoinnein ja oman talon vahvaa digipedagogista osaamista hyödyntäen. Digikeskus tarjoaa konkreettista apua niille opettajille ja asiantuntijoille, jotka haluavat uudistaa opetuksen toteutusmuotoja verkossa. Myös JAMKin vahva ulkomaille suuntautuva koulutustoiminta hyötyy vahvasti uuden digikeskuksen palveluista. Olemme sen myötä ottaneet vahvan askeleen kohti uuden sukupolven korkeakoulua.

Haluan kiittää koko JAMKin henkilökuntaa menestyksellisestä vuodesta 2019!

Avainsanat

Jaa

Takaisin