Jyväskylän ammattikorkeakoulu sai syksyllä 2019 EAKR-rahoituksen hankkeeseen, jossa luodaan yrityskiihdyttämön toimintamalli. Yrityskiihdyttämöä ryhdyttiin kehittämään yhteistyössä yritysten, Saarijärven kaupungin, sekä hankkeelle merkittävien strategisten kumppaneiden, kuten Baltic Sea Action Group, Suomen Metsäkeskus, ProAgria Keski-Suomi, KasvuOpen Oy ja VTT kanssa.

Biotalous on nopeasti kasvava ala, joka avaa uusia mahdollisuuksia yrityksille. BioPaavoksi nimetyn yrityskiihdyttämön tavoitteena on luoda järjestelmällinen toimintamalli, jonka avulla vauhditetaan biotalousalan pk-yritysten liiketoiminnan kehitystä ja kasvua.

– Suomessa ja maailmalla kehitetään koko ajan uutta bio- ja kiertotalouden liiketoimintaa, joka perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Se edistää resurssitehokkuutta ja vähähiilisyyttä. Yrityskiihdyttämön tavoitteena on auttaa innovatiivisia ja kasvuhaluisia pk-yrityksiä kehittämään ja kaupallistamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtääviä ratkaisuja, toteaa hankkeen projektipäällikkö Merja Rehn.

BioPaavossa yhdistyvät maaseutu ja uusin viestintäteknologia, luonnon resurssit, vahvat T&K–palvelut, uudet yhteistyökumppanuudet ja oppiminen. Hankkeen avulla Saarijärvelle mahdollistuvat innovatiiviset puitteet biotalouteen ja ympäristön huomioivan liiketoiminnan sekä uusien lisäarvopalvelujen kehittämiseen.

Hanke kestää kolme vuotta. Sen aikana luodaan toimintamalli, jolla tuotetaan biotalousalan yrityksille lisäarvoa kehityshaasteiden ratkaisussa, sekä ansaintamalli ja rahoituspohja, jotta toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen.

Lue lisää: BioPaavo.fi