JAMKin laatujärjestelmä sai auditointiryhmältä erinomaisen arvosanan arviointialueelta ”Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu”. Auditointiryhmä toteaa, että JAMKin laatujärjestelmä kannustaa yhteiseen kehittämiseen ja luo positiivista henkeä korkeakouluyhteisöön. Laatutyö on ollut pitkäjänteistä, ja se uudistaa toimintaa. Laatutyö on myös vahvasti yhteydessä JAMKin strategisiin tavoitteisiin.

– Olimme erityisen vaikuttuneita, miten laatutyössä on onnistuttu luomaan innovatiivisia menettelyitä sekä työssä onnistumisen ja yhteiskehittämisen kulttuuria. Oli hienoa huomata, että opiskelijat ja sidosryhmät ovat myös vahvasti mukana laatutyössä. Lisäksi korkeakoulun johto hakee aktiivisesti uusia ideoita kehittämiseen ulkoisten arviointien kautta, kertoo auditointiryhmän puheenjohtaja, rehtori Riitta Rissanen Lapin ammattikorkeakoulusta Karvin tiedotteessa.

Auditointiryhmän mukaan JAMKissa on onnistuttu luomaan ilmapiiri, jossa kokeiluja ei pelätä ja epäonnistuminen on sallittua. Kiitosta saavat myös monipuoliset oppimisympäristöt, joista auditointiryhmä tutustui muun muassa JYVSECTEC kyberturvallisuuden keskukseen, materiaalitekniikan tutkimukseen sekä verkkomateriaalituotantoon keskittyvään uuteen Digikeskukseen.

Myös JAMKin koulutusvientitoiminta todetaan menestykselliseksi pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kansainvälisyyteen keskittymisen johdosta. Auditointiryhmä esittää lisäksi JAMKille muun muassa panostamista vahvuusalueisiin, TKI-ekosysteemeihin sekä korkeakoulun vaikuttavuuden korostamiseen.

JAMK sai auditoinnin tuloksena laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta. Laatuleima on tunnustus JAMKin pitkäaikaisesta ja määrätietoisesta työstä laadun kehittämisessä ja samalla osoitus JAMKin edellytyksistä toimia osana eurooppalaista korkeakoulutusaluetta.

Lue koko auditointiraportti Karvin verkkosivuilla