Japanilainen turvalaitevalmistaja Takata joutui konkurssiin, kun sen valmistamissa laitteissa oleva, turvatyynyn laukaiseva kaasunkehitinyksikkö saattoi räjähtää lennättäen metallikappaleita ympärilleen. Yksistään Yhdysvalloissa on raportoitu noin kaksikymmentä kuolemantapausta ja satoja loukkaantumisia. Maailmanlaajuisesti autovalmistajat ovat kutsuneet jo yli 100 miljoonaa autoa korjattavaksi ja kutsujen määrä tulee kasvamaan.

Ongelman aiheutti turvatyynyjen kaasuntuottamiseen käytetyn ammoniumnitraatin ominaisuuksien muuttuminen sen kuumentuessa ja jäähtyessä autoissa useiden vuosien aikana lämpimässä ilmastossa.

– Ammoniumnitraattipohjaisten räjähteiden räjähdysvoima muuttuu säilytysolosuhteiden vuoksi. Turvatyynyjen laukaisujärjestelmä puolestaan tarvitsee hallitun räjähdyksen, joka on riittävän voimakas täyttääkseen tyynyn kaasulla, mutta ei niin voimakas, että siitä olisi vaaraa auton matkustajille, valaisee JAMKin ANST-hankkeen projekti-insinööri Mauno Harju.

Harjun vetämässä hankkeessa patentoitiin ratkaisu ammoniumnitraatin valmistamiseksi niin, että räjähdysvoima pysyy vakiona ja se on ennustettavissa lämpötilan vaihteluista riippumatta. Hanke toteutettiin Tekesin TUTL-rahoitusohjelman osarahoittama.

JAMK on patentoinut ratkaisun ANST™-nimellä Suomessa ja jättänyt PCT-hakemuksen kansainvälistä patentointia varten. Patentin haltijana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja keksijänä teknologiayksikön projekti-insinööri FT Mauno Harju.

– Tämä on merkittävä saavutus myös JAMKin tutkimustoiminnan kannalta. Vahvistamme jatkossa merkittävästi vahvuusaloihimme liittyvää soveltavaa tutkimusta. Mauno Harjun kehittämä innovaatio voi nousta merkittäväksi tekijäksi uuden sukupolven autotekniikan kehittämisessä kohti turvallisempaa liikennettä, toteaa JAMKin rehtori Jussi Halttunen.

– Perinteisesti käytössä oleviin ja markkinoille nouseviin aineisiin verrattuna kehittämämme ANST™ on myrkytön, helppo kierrättää, halpa ja helposti saatavissa, listaa Mauno Harju.