JAMK on nyt rikkonut oman ennätyksensä avoimen AMK:n suoritetuissa opintopisteissä jo seitsemänä vuonna peräkkäin. Vuoden 2019 luvuilla JAMK nousi suoraan viidenneltä sijalta toiselle ammattikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa. Opintojen maksuttomuus työttömille ja lomautetuille lisännee opintojen suosiota entisestään.

Erityisen suosittuja avoimen AMK:n opinnoissa ovat olleet terveys- ja hyvinvointialan sekä liiketalouden opinnot. Tutkintokoulutukseen väylänä toimivat polkuopinnot ovat olleet suosittuja alasta riippumatta, mutta myös osaamista päivittävät, töiden ohessa tehtävät opinnot ovat kasvattaneet suosiotaan. Huomattavan suosittuja ovat olleet laajemmat opintokokonaisuudet erityisesti ICT-alalla.

– Avoin AMK mahdollistaa uudet urapolut koulutuksen avulla. Muun muassa juuri ICT-alan opinnoilla on pyritty helpottamaan alan osaajapulaa ja tarjoamaan lisäkoulutusta, joilla yksilöt voivat työllistyä entistä paremmin, kertoo suunnittelija Maarit Korva.

Työllistymistä halutaan entisestään tukea kokeilulla, jonka myötä JAMKin avoimen AMK:n kaikki opinnot ovat myös maksuttomia työttömille ja turvapaikanhakijoille. Tammikuussa 2020 alkanut kokeilu on herättänyt runsaasti kiinnostusta ja kiitosta.

– Mukana on niin toisen asteen, opistotason kuin korkeakoulutaustan omaavia opiskelijoita. Erityisesti autoCAD, henkilöstö- ja talousosaaminen sekä erilaiset työvälineohjelmat ovat kiinnostaneet opiskelijoita, Maarit Korva kertoo.

Opinnot ovat maksuttomia myös työstään lomautetuille henkilöille. Maksuttomuus edellyttää, että opintoja suunnitteleva ilmoittaa lomautuksestaan TE-toimistoon.

Avoimien opintojen maksuttomuus työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille jatkuu ainakin vuoden 2020 loppuun asti ja sen mahdollista jatkumista arvioidaan vuoden lopussa.

Lue myös: Insinööriopinnot toteutuivat Äänekoskella