Sinuhe Wallinheimo, Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja

JAMK rakentaa uutta hyvinvointia korkeakoulujen Digivision 2030 kautta

"Panostukset digitaalisuuteen vahvistavat meidän roolia Keski-Suomen uuden elinvoiman luojana. Näin ollen JAMK on tulevaisuuden hyvinvoinnin puolella."

Kun tätä kirjoitan, koronakriisi näyttäisi tällä erää olevan voitettu. Selvää on, että tämän tämä pandemia on jättänyt jälkeensä erilaisen Suomen ja myös korkeakoulukentän.

Jokaista tarvitaan koronapandemian vaurioiden korjaamisessa, mutta erityisen paljon vartijoina Suomen uuden nousun rakentajina ovat meidän korkeakoulumme. Osaaminen on entistä tärkeämpää pandemian jälkeisessä maailmassa ja osaamiseen panostamisella me voimme luoda suomalaisille uutta hyvinvointia.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vahvalla panoksella tässä mukana. Uuden sukupolven korkeakouluna olemme olleet mukana kehittämässä ja nyt toteuttamassa korkeakoulujen digivisiota 2030.

Tässä hankkeessa korkeakoulujen yhteisenä tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön ja nostaa siten Suomi joustavan oppimisen mallimaaksi. Visio tukee myös Suomen kilpailukykyä sekä vahvistaa tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edellytyksiä.

Vision toteutuminen parantaisi myös Jamkin opiskelijoiden asemaa kiihtyvässä kansainvälisessä kilpailussa. Sen konkreettisena päämääränä on, että jokainen opiskelija saa käyttöönsä oppimistaan koskevan datan, joka jää hänen haltuunsa myös korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Näin se madaltaa kynnystä jatkuvaan oppimiseen läpi koko työuran. Lisäksi tavoitteena on, että tietoa pystytään hyödyntämään nykyistä paremmin korkeakoulujen ja koulutuspolitiikan johtamisessa.

Toisaalta parhaankin vision toteuttaminen ei ole mahdollista ilman sitä mahdollistavaa toimintaympäristöä. Tästä syystä meillä JAMKissa on panostettu viime vuosina ja kuukausina digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Erityisen ylpeitä olemme uudesta digikeskuksesta, joka on Suomen paras digipedagogiikan kehittämisympäristö kehittämään erilaisia verkko-oppimisen toteutuksia.

Panostukset digitaalisuuteen vahvistavat meidän roolia Keski-Suomen uuden elinvoiman luojana. Näin ollen JAMK on tulevaisuuden hyvinvoinnin puolella.

Avainsanat

Jaa

Takaisin